Projekt E-DUR

Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0005. Realizoval Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. v období září 2010–srpen 2013

Projekt je určený pro školáky základních a středních škol z celé České republiky. Cílem projektu je nabídka komplexního přístupu ve vzdělání pro udržitelný rozvoj. Partneři projektu Univerzita Palackého Olomouc  (garance kvality a odbornosti) a Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina – odborná spolupráce při zapojování škol v síti M.R.K.E.V.

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů – Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje. Pro učitele vznikly metodické sety včetně elektronických pomůcek a možnosti dalšího vzdělávání.

Do projektu E-DUR jsme zapojili 800 Základních a středních škol, kterou vede Pavučina – celostátní síť organizací specializovaných na environmentální výchovu.

fotografie z akcí projektu

set Zelený ostrov

zelenyos

 

Zelený ostrovobálka

přílohy: 2. příběh ostrova | 3. grafické listy ZŠ | 4. grafické listy ZŠ AJ | 5. grafické listy MŠ | 6. obrázky z graf. listů7. prac. listy ZŠ | 7. prac. listy ZŠ AJ8. prac. listy MŠ9. barevné karty10. foto sopečných ostrovů11. plakát Zelený ostrov 12. plakát šíření rostlin

Materiál doporučený pro žáky 1.-4. tříd základní škol.

Legenda o vzniku ostrova Krakatau vysvětluje dětem přírodní zákonitosti a působení člověka na životní prostředí. Knižní podoba metodiky Zelený ostrov by měla pomoci těm učitelům, kteří se rozhodnou prostřednictvím skutečného příběhu indonéského ostrova nabídnout svým žákům možnost zkoumat a objevovat zákonitosti návratu života na místa zničená výbuchem sopky. Kniha není předkládána jako nezáživný teoretický materiál, ale je obohacena o zajímavé grafické prvky a fotografie z již realizovaných školních projektů. Svým celkovým pojetím spolu s ostatními pomůckami se stává inspirujícím materiálem a povzbuzením pro ty, kteří se snaží svým žákům nabízet zajímavé cesty učení.

Set obsahuje: publikaci/metodiku Zelený ostrov v tištěné a elektronické podobě, složku s pracovními a grafickými listy, motivační plakát a plakát „ Jak se rostliny rozšiřují“, pozorovací sadu (lupa).

set Zlatá nit

zlatanit

 

obálkaÚvod  | Slunce naše inspirace | Slunce naše hvězda | Slunce náš malířSlunce náš hodinář | Slunce naše počasí | Slunce naše obživa | Slunce naše energie | Slunce náš přítel | Fotografická příloha | Závěr

Materiál doporučený pro žáky 5.-7. tříd základních škol.

Základní motivací tohoto setu je Slunce. V sedmi tematických celcích se děti postupně seznámí se Sluncem např. jako s vesmírným tělesem nebo zdrojem energie, jsou připomenuty souvislosti s touto hvězdou. Projekt se snaží přivést děti k žasnutí nad krásou přírody a provázanosti veškerého dění na Zemi ovlivněného Sluncem.

Set obsahuje: publikaci/metodiku Zlatá nit v tištěné a elektronické podobě, složku s pracovními listy a fotografiemi, motivační sadu Slunce, metodickou pomůcku Sluneční soustava – puzzle, materiál na výrobu slunečních brýlí, vše je zkompletováno v samostatném kufru.

set Udržitelný rozvoj

udrzitelnyrozvoj

 

obálkaúvodjednotlivé lekcetématické dnyvýstava URfotokartyodkazy

pomůcky: jednotlivé lekce | tematický den Zvuk nebo hluk |  tematický den – Den s médii

animace: permafrost | skleníkový efekt

Materiál doporučený pro žáky nejvyšších ročníků základních a žáky středních škol.

Poslední ze vznikajících materiálů je v souladu s vyšší pokročilostí žáků materiálem odbornějším. Nabízí nejaktuálnější témata, která mladí lidé v tomto věku řeší a zároveň jsou spojena s otázkami urdžitelného rozvoje. Materiál je obohacen o autobiografickou knihu z cest Pavla Nováčka a o putovní fotografickou výstavu. Publikace jsou v tištěné podobě připraveny v českém jazyce, v elektronické podobě jsou k dispozici i v jazyce anglickém. Doprovodná putovní výstava je rovněž v obou jazykových mutacích.

Set obsahuje: publikaci Udržitelný rozvoj, publikaci Letem pestrobarevným světem, složku pracovních listů a fotografií.

Výstava Udržitelný rozvoj

Mimořádná putovní výstava na téma globální problémy a udržitelný rozvoj (v české i anglické verzi) obsahuje 8 bannerů a je připravena pro zařazení do výuky s environmentální tématikou na středních školách, výstava je také doplněna pracovními listy. Výstava je k dispozici na webových stránkách, pokud máte zájem o její zapůjčení kontaktujte nás. Rádi ji pro Vás zajistíme.

panel1panel2 | panel3 | panel4 | panel5 | panel6 | panel7 | panel8

pracovní listy: základní verze A/B | k jednotlivým bannerům | rozšiřující

English version:

Sustainable_development (SD) | Promoting SD | SD_technological_aspects | The_poor_and_the_rich

SD_economical_aspects |  Presentations

obrazová publikace Letem pestrobarevným světem

LPS

 

obálka | úvod: Planeta Země | Afrika | Amerika | Asie | Austrálie | Evropa

English version:

What A Colourful World  | coverintroduction: Earth  | Africa | America | Asia | Australia | Europe

Ohlasy na metodiky

Zlatá nit – recenze Aleše Máchala

Udržitelný rozvoj  recenze Lubora Kysučana

Základní škola, Vsetín, Sychrov

Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu formou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.