Projekt EnviGlob – co mají GRV a EV společného?

Projekt EnviGlob – co mají GRV a EV společného? je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Cílem dvouletého projektu (1. 1. 2013–31. 12. 2014) je zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků jak za použití interaktivních metod začlenit globálně-environmentální témata do výuky. Nositelem projektu je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a partnerem projektu je ARPOK, o.p.s.

V roce 2013 proběhly pro skupinu zapojených pedagogů dva jednodenní semináře a jedna vícedenní letní škola
Zapojení pedagogové ve výuce na svých školách testovali připravované aktivity, které budou součástí metodické publikace, jež bude v rámci projektu vydána v roce 2014. Pedagogové pracovali na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do plánů EVVO svých škol.

V roce 2014 proběhly dva jednodenní a jeden dvoudenní seminář pro zapojené pedagogy.
Pedagogové budou pokračovat v začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do plánů EVVO na svých školách. Na základě testování připravovaných aktivit bude vydána metodická publikace propojující globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchovu. Metodická publikace bude na podzim roku 2014 představena pedagogům na dvou seminářích a dále distribuována.

fotogalerie projektu

seznam zapojených škol

Církevní Základní škola a Mateřská škola ve Zlíně
Gymnázium Kojetín
Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice (2014)
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí
SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk
SOŠ služeb, s.r.o., Olomouc (2014)
SOŠ a SOU Uničov (2014)
SPŠ elektrotechnická, Mohelnice
ZŠ Unesco, Uherské Hradiště
ZŠ a MŠ Benešov (2014)
ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820 (2014)
ZŠ a MŠ Nemile, Zábřeh
ZŠ a MŠ Rohle (2014)
ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice na Moravě
ZŠ a MŠ Tatenice (2014)
ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh na Moravě
ZŠ Litovel, Jungmannova
ZŠ nám. Svobody, Šternberk (2014)
ZŠ Opava, Havlíčkova 1
ZŠ Vodní, Mohelnice
ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště(2014)
ZŠ Loštice (2013)
ZŠ a MŠ Náklo (2013)
ZŠ a MŠ Pňovice(2013)
ZŠ Pivín (2013)

kontakt

Pavlína Vrbová – pavlina.vrbova(zavináč)slunakov.cz
Jana Malinová – jana.malinová(zavináč)slunakov.cz
Lenka Pánková (ARPOK) – lenka.pankova(zavináč)arpok.cz