Přístřešek u zuhelnatělého stromu

Aktivita: Pomocí přírodnin, které najdeš v okolí rybníka zkus vyrobit lodičku nebo jiný plovoucí objekt a pošli jej z mola na rybník.

Zuhelnatělý strom pod přístřeškem Miloslava Fekara je ukázkou procesu uhelnatění dřeva pod zemí bez přístupu vzduchu. Mnoho takových kmenů se nachází pod povrchem země v Litovelském Pomoraví a ukazují že trvanlivost kmenů je obdivuhodná v jejich životě i po jejich odumření. Kmen který vidíte byl objeven na dně tůně Rozvišť.

Přístřešek je zároveň vyhlídkou na rybník a tůně v jeho okolí, které vznikly na základě projektu Sluňákova na navrácení vody do krajiny, ve které byl ve středověku velký rybník. Tímto mokřadem vede povalový chodník, který zde vznikl v rámci projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví na základě návrhu Projektil architektů.

Ve přední stěně přístěnku jsou otvory pro zrakové (kukátka) a hmatové (hmatky) vjemy dětí i rodičů.

V ní jsou také ukázky 4 půdních profilů typických pro Litovelské Pomoraví. Celá oblast kolem řeky Moravy je vlastně podzemní řekou. Lužní les je každé jaro periodicky zaplavován. V zimě a na jaře se půdní profil nasytí vodou a hladina spodní vody na některých místech dostoupí povrchu, objeví se tůně, krajina je jako houba nasáklá vodou. Životadárná voda pak z Pomoraví zásobuje okolní vodu i příbytky lidí. Postupně se začínajícím létem voda opět pozvolna mizí. Několik málo měsíců, kdy je krajina zatopena vodou, však postačí četným vodním živočichům k tomu, aby stačili vyvést další generace svých potomků. Půda, na které stojíte, je vlastně další mohutnou řekou, která na rozdíl od viditelné Moravy a jejích ramen stále neviditelně proudí pod našima nohama krajinou. Podívejte se po čem chodíte v areálu Domu Přírody, této půdě se říká fluvizem. V Litovelské Pomoraví se můžete procházet také na trvale podmáčených místech s glejovými půdami, v sušší přírodní rezervaci Bradlec pošlapete po hnědé lesní půdě zvané kambizem a na vrchu Třesín uvidíte vápenaté půdy – redziny.