Krajská konference MŠ

   15.11.2023   cena 0 Kč

Konference, kterou pořádá KÚ Olomouckého kraje je prostorem pro setkání pedagogů a koordinátorů EVVO mateřských škol v Olomouckém kraji. Přihlásit se můžete i na praktické dílny

Registracepozvánka s podrobným programem konference.