Velikonoční výtvarné dílny (ŠABLONY)

Jindřišká Báťková, Jana Talandová

Tradiční výtvarný tvořivý seminář, zaměřený tentokrát na polytechnické činnosti. Budeme tvořit jarní věnec ze skartovaného papíru, budku s hnízdem z přírodnin a také hliněné hnízdo pro jiřičky nebo pro vlaštovky.

 

Pozvánka (PDF)

cena: 1000 Kč, členové MRKEV/Mrkvička 900 Kč