Zahrada, která učí

pracovníci Chaloupek, Karla Rulíková

Třídenní seminář o výuce venku v přírodě proběhne ve dnech 30.8.-1.9.2018 na středisku ekologické výchovy Chaloupky. Dva dny strávíme na Chaloupkách v Kněžicích a zaměříme se na výuku venku v přírodě, budeme se zabývat aktivitami na rozvoj senzitivity u dětí, výtvarnými činnostmi venku ve školní zahradě. Získáme náměty na výuku jednotlivých vyučovacích předmětů v zahradě a čeká nás i badatelský program. Poslední den navštívíme terapeutickou přírodní zahradu v pracovišti Chaloupek – Baliny u Velkého Meziřící, kde se zaměřují na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s handicapovanými.

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávání v regionálním školství v roce 2018“. Účastníci si platí pouze stravu.

cena: hrazeno z projektu, účastníci si platí pouze stravu 530 Kč