Jakpak dopad odpad

Kampaň k nakládání s odpady v Olomouci financovaná Statutárním městem Olomouc a ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s.

Odpadové výzvy!

Školní kampaň, ve které žáci přijímají a plní výzvy vedoucí k omezení množství odpadu v osobním nebo školním životě. Zážitkové odměny pro školní kolektivy. Přijměte odpadovou výzvu a snižte množství svého odpadu. 
Probíhá tradičně během listopadu. www.slunakov.cz/odpadove-vyzvy

 

Odpadová olympiáda

Již tradičně koncem října pořádáme dopolední stezku pro školní kolektivy plnou her a aktivit na téma Odpady. Startujeme u Domu dětí a mládeže v Olomouci a stezka vede přes Bezručovy sady. Na místě bývá k prohlédnutí svozový vůz a ukázky tříděných surovin. Ve volném čase (před startem, po absolvování stezky) je možné vyrobit si ruční papír.
informace pro účastníky: Pozvánka s termíny se zde objeví v září

 

Škola bez odpadu

Máte možnost se se skupinou žáků pustit do malého školního projektu, který má za cíl omezit množství odpadu. Dostanete peníze na realizaci i odměnu za úspěšně realizovaný projekt. Podrobnosti www.slunakov.cz/skola-bez-odpadu.

 

Výukové programy pro školy

Další programy pro školy odpadovou tématikou můžete objednávat pomocí formuláře v sekci denní programy. Formulář pošlete spolu s ostatními programy za celou školu. O programy je velký zájem, nejvhodnější doba k vyplnění formuláře je konec srpna, jen co se na stránkách Sluňákova objeví. 

Programy speciálně zaměřené na problematiku odpadů:
O smutné lesní princezně, Co se děje v půdě (kompostování); Jak vzniká papír. I ve všech ostatních  programech probíhá instruktáž ke třídění odpadů, u pobytových programů včetně minimalizace odpadů.

 

Odpadové aktivity pro rodiče a děti

  • Přihlašte se na lektorovaný program o odpadech, který probíhá na Sluňákově v říjnu nebo listopadu (aktuality).
  • Přijďte na bohatý program s odpadovou tématikou, každý rok 1. května na Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci. Stanoviště ve stanu Suňákova, bohatý program sdružení Eko-kom, Technických služeb města Olomouce, a.s. a dalších organizací (Ekodomov, Asekol, Ecobat, Elektrowin).
  • Stanoviště s odpadovou tématikou najdete také na dnech pro rodiče a děti na Sluňákově – termíny v únoru a v září.

Aktuální termíny v najdete s předstihem v aktualitách.

 

Webové stránky olomouctridi.cz

Aktuální informace z odpadového hospodářství a přehledná mapa kontejnerů a sběrných míst v Olomouci. Informace o způsobu zpracování surovin sebraných v Olomouci. www.olomouctridi.cz