Mezinárodní program Ekoškola

Jsme koordinátory programu pro Olomoucký kraj. Rádi vám pomůžeme a poradíme. Nebojte se na nás obrátit.

 

Mezinárodní program Ekoškola je fenoménem udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, který má v České republice obrovský vliv. Program se zaměřuje na vedení dětí a učitelů k udržitelnějšímu způsobu života a tím jim umožňuje aktivně a samostatně zlepšovat prostředí, ve kterém žijí. Tento program je největší svého druhu v zemi a jeho účinky jsou neocenitelné.

 

Program Ekoškola není jen o tom, jak snížit množství odpadu nebo šetřit energií. Je to filozofie, která poskytuje mladým lidem motivaci a sílu k tomu, aby se stali aktivními ochránci okolí a celého světa. Program vytváří generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

 

Každá Ekoškola se stává součástí globálního hnutí, které zahrnuje více než 60 zemí světa. Díky tomu mají děti a učitelé možnost poznávat jinou kulturu, zvyky a přístupy k životu. Program Ekoškola tak vytváří nejen ekologicky vzdělané, ale také kulturně a sociálně uvědomělé jedince.

 

Mezinárodní program Ekoškola je tou správnou cestou k udržitelnému životu a udržitelné budoucnosti pro všechny. Pomáhá dětem a učitelům vytvářet pozitivní změny ve svém okolí a zároveň poskytuje lepší svět pro nás všechny.

 

Stát se Ekoškolou znamená ujít 7 kroků:

 

1. Založit Ekotým dětí a dospělých

2. Prozkoumat školu a zjistit, co nám funguje a nefunguje

3. Vytvořit plán na zlepšení životního prostředí

4. Monitorovat a vyhodnocovat co se nám daří a nedaří

5. Spolupracovat s ostatními a informovat je

6. Vzdělávat sebe i druhé v ekoškolích tématech

7. Vytvořit ekokodex shrnující naše hodnoty

 

Web programu:

 

www.ekoskola.cz

 

www.ecoschools.global

 

Krajský koordinátor programu Ekoškola

 

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

 

Karla Rulíková – karla.rulikova@slunakov.cz, 585 388 206

 

Národní koordinátor programu Ekoškola

 

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.; www.terezanet.cz