Program Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích.  Program Ekoškola  s metodikou 7 kroků  umožňuje žákům, aby zažívali opravdovou spoluúčast na pozitivních změnách ve své škole.  Životní prostředí není pro žáky jen učivo, ale stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Škole může zapojení do programu přinést mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

Sluňákov je koordinátorem Ekoškoly pro Olomoucký kraj. Nabízíme metodickou podporu při realizaci tohoto programu ve vaší škole. Zapojeným školám nabízíme zdarma konzultace přímo na školách, poradíme jak se do programu zapojit a jak s programem začít. Připravíme den pro Ekotým na Sluňákově – výukový program na míru, zaměřený na budování týmu a konkrétní přípravu na realizaci programu ve škole, obnovu týmu, přípravu na audit. K podpoře patří také možnost zúčastnit se  praktických  seminářů na Sluňákově,  nebo  na škole, která má už s realizací Ekoškoly zkušenosti.

Program Ekoškola pro mateřské školy

Program je otevřený pro všechny mateřské školy, které chtějí svoji činnost propojit s vytvářením environmentálních návyků u předškolních dětí. Ekoškola pomáhá v mateřských školách  vytvářet prostor pro zapojení rodičů do týmu, ve kterém děti, učitelé a rodiče společně uskutečňují pozitivní změny ve školce i v obci. Základními tématy programu v mateřské škole jsou voda, jídlo, prostředí školy a odpady. Tato témata jsou realizována prostřednictvím metodiky 7 kroků.  Sluňákov  je koordinátorem programu Ekoškola pro MŠ v Olomouckém  kraji. Každá zapojená MŠ může požádat o konzultaci zdarma.

Nabídka

  • výukové programy pro ekotýmy – zapojeným školám usnadníme rozjezd a průběh projektu programem pro tmelení ekotýmu (platí pro základní a střední školy)
  • konzultace pro koordinátory projektu na školách – rádi vás navštívíme a poskytneme inspiraci, tipy a náměty pro další práci
  • workshopy pro zapojené školy – připravujeme vzájemnou výměnu zkušeností zapojených škol, hledáme s vámi náměty k jednotlivým tématům Ekoškoly. Pokud v blízké době pořádáme akce pro nové nebo zapojené školy najdete je v přehledu seminářů

Odkazy

Podrobné informace o programu Ekoškola v České Republice a programu Ekoškola pro Mateřské školy.

Školy zapojené do programu Ekoškola. Mateřské školy zapojené do programu Ekoškola.

Kontakt

Karla Rulíková – koordinátor programu Ekoškola v Olomouckém kraji

ekoskola@slunakov.cz