Dům přírody
 Litovelského Pomoraví

Galerie v přírodě

Galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví přibližuje unikátní krajinu lužních lesů kolem řeky Moravy. Umělecká díla na vycházkovém okruhu slouží jako tradiční místa rozhledu, ale zároveň umocňují prožitek z putovaní krajinou.

 

Umělecké instalace jsou v otevřené krajině a záměrně se snaží odvést lidi z „virtuálních světů počítačových sítí“ k přirozenému pobytu v přírodě. Současně jde o ojedinělý záměr vytvoření komponované krajiny, s odkazem na anglické romantické parky. 

 

Galerie v přírodě je volně přístupná a připravena na všechny poutníky krajinou. Na rozlehlém pozemku můžete objevit malebná zákoutí, netradiční herní prvky a odpočinková posezení. Ideální na procházku s kočárkem nebo vyjížďku na kole.

 

V areálu jsou realizovány stavby českých výtvarníků – Františka Skály (Rajská zahrada rostlin a živočichů), Miloše Šejna (Sluneční hora snů), Miloslava Fekara (Lesní chrám) a Marcela Hubáčka (Ohniště zlaté spirály).

 

Rajská zahrada

Atmosféra zastaveného času, středomořských klášterů a zároveň nepřímá vazba na hanácké usedlosti s podloubím a prosté venkovské dvorky s estetickou kutilství. Zahrada je příjemné místo stvořené pro radost. Pro radost z vnímání prostoru, zvuku a světla, rozjímání a zastavení času. Pro radost z pozorování materiálů, proporcí, barev, rostlin a živočichů, kteří tuto zahradu přirozeně zabydlují. Zahrada je určena k rozjímání

Rajská zahrada
Rajská zahrada
Fontána v Rajské zahradě
Detail rajské zahrady

 

Sluneční hora snů

Umělý krajinný útvar nabízející průnik do přítmí jejího nitra. Čtyři živly, čtyři osobité niky v okolí centrální studny. Podzemní prostory jsou místem intimního setkání člověka a Země, umožňují prožít nejrůznější smyslové kontakty, k nimž dopomáhá procházení, zastavení, sezení nebo ležení. Svět hory za kamennými portály z vápence lomu Vitoul ukrývá plno tajemství. Každý vstup do hory je vždy neopakovatelný. Vždy obsahuje specifickou situaci při setkání s živly.

Sluneční hora
Vodní zvon
Výzdoba Sluneční hory
Podlaha Sluneční hory

 

Lesní chrám

Lesní chrám z dubových sloupů je místem, které vypráví o putování Slunce. Miloslav Fekar o svém díle říká, že je to „splněný dětský sen o navštěvování chrámu ukrytého v lese, který je zasvěcen přírodě a vztahu k ní.“ Uvnitř chrámu je kruh tvořený čtyřmi lavicemi. Lze v nich rozpoznat čtyři roční období, čtyři světové strany, čtyři přírodní živly.

Mimo objekt chrámu realizoval Miloslav Fekar také Kouzelné lesy – poznání, zvuků, pocitů. Zákoutí s dřevěnými herními prvky, kde je možnost například prožít let ptáka nebo si vyzkoušet důležitost zadržování vody v krajině.

Lesní chrám
Lesní chrám
Lesní chrám
Lavice lesní chrám

 

Ohniště zlaté spirály

Ohniště obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru Zlatého řezu. U ohniště lze na zdi posedět, postupně se zeď zvyšuje a na jejím konci roste strom, jako symbol sepětí života s ohněm, s životním teplem. Marcel Hubáček říká: „Oheň provází lidstvo od nepaměti. Stává se součástí všech rituálů, posvátných obřadů a iniciačních procesů. A podvědomě si ho každý nese v sobě. Ohniště se stává jakýmsi posvátným místem novodobého rituálu stvoření na jedné a zániku na druhé straně. A proto ohniště ve tvaru zlaté spirály, která je sama symbolem života, ještě umocňuje energii proměny a věčného koloběhu života hmoty a vědomí.“

Ohniste
Ohniste
Ohniště Zlaté spirály
Ohniště Zlaté spirály

 

Hliněné pece

V letech 2017–18 se expozice galerie v přírodě rozšířila o repliky hliněných pecí. Najdete u nás repliku středověké pece na pečení chleba, výhně na tavení bronzu, starověké pece na vypalování keramiky, šachtové pece na tavení železa a také tkalcovského stavu. Jejich stavba probíhala pod vedením archeologa Filipa Šrámka.

Pece jsou replikami skutečných archeologických nálezů z regionu a jejich stavba a zčásti i jejich používání probíhá podle principů experimentální archeologie.

Vyhřívání chlebové pece
Upečený chléb
Tavení bronzu
Vytepaný a surový odlitek bronzové sekery

 

Domy přírody

Galerie v přírodě je součástí programu Dům přírody, jejímž investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Více informací na www.dumprirody.cz