Metodické materiály

prodej publikací
 

Vyberte si z katalogu několika desítek publikací a pomocí formuláře jednoduše odešlete objednávku. Knihy je možno po domluvě vyzvednout osobně na Sluňákove nebo je zasíláme poštou. Platbu je možno provést bezhotovostně na základě faktury (faktura bude přiložena v zásilce, číslo účtu Sluňákova: 2581594001/5500), nebo je možno poslat publikace na dobírku.

 

katalog publikací nabízených k prodeji

 

metodické  publikace ke stažení

 

Sluňákov vydal mnoho metodických materiálů, které vám zde nabízíme zdarma ke stažení.

Dřesk a Tilpína (mateřské školy)  Dřevo, Sklo, Kov, Textil, Papír, Hlína. Základní informace o materiálech a jednoduché scénáře tematických dnů, které jsou zaměřeny na využívání a zkoumání materiálů. Metodická publikace, pracovní listy a  fotokarty.

Zelený ostrov (1.–4. ročník ZŠ) legenda o vzniku ostrova Krakatau vysvětluje dětem přírodní zákonitosti a působení člověka na životní prostředí.

Zlatá nit (5.–7. ročník ZŠ) Děti  se postupně seznámí se Sluncem v sedmi tematických celcích např. jako s vesmírným tělesem, zdrojem energie nebo hnacím motorem počasí na Zemi.  Aktivity se snaží přivést děti k žasnutí nad krásou přírody a provázanosti veškerého dění na Zemi ovlivněného Sluncem.

Udržitelný rozvoj (8.–9. třída ZŠ a SŠ) Výukové lekce pro nejvyšší ročníky základních škol a střední školy. Nabízí nejaktuálnější témata, která mladí lidé v tomto věku řeší a zároveň jsou spojena s otázkami urdžitelného rozvoje.

 

půjčovna pomůcek

 

Následující soubory pomůcek si můžete vypůjčit na předem dohodnutou dobu přímo v budově Sluňákova. Cena za půjčení výukové krabice je 100 Kč/týden (+vratná záloha 100 Kč). Další informace a případné objednávky na e-mailu: zuzana.jankova@slunakov.cz.

  • Krabice plná vody – pomůcky zaměřené na pochopení koloběhu vody v přírodě, život ve vodě (zvířata, rostliny), potravní řetězce, vztahy mezi organismy ve vodě a u vody, vývojová stádia vybraných vodních organismů
  • Z vody na souš –obojživelníci, plazi naší přírody, zvuky žab, ukázky vývojových stadií obojživelníků, vajíček želvy a krajty, pexeso obojživelníků a plazů, potravní řetězce, videokazeta
  • Naše vlast – spousta aktivit, obrázků, fotek, námětů umožňuje poznat naši vlast, postavit si vlastní model ČR a seznámit se s velkoplošnými chráněnými územími, propojuje vyučovací předměty zeměpis, dějepis, český jazyk, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova, matematika, občanská výchova, tělesná výchova.
  • Krabice energie – obsahuje texty, náměty a pomůcky k výuce o úsporách a alternativních zdrojích energie.
  • Souprava na výrobu ručního papíru –rámečky, misky, návody
  •  
  •  

knihovna

 

Učitelé a i další návštěvníci Sluňákova mohou využít půjčování knih zaměřených na ekologii, ochranu přírody a související vědní obory a témata. Knihovna obsahuje kolem 5000 svazků a je rozdělena na oddělení dětská literatura, botanika, zoologie, ekologická výchova, hry a tábornictví, pedagogika, přírodní zahrada, filosofie – psychologie – náboženství, ochrana přírody a environmentalistika a přírodní vědy.

katalog knihovny