Poslání a historie

Sluňákov je obecně prospěšná společnost nabízející prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.

Poslání

Sluňákov vznikl a rozvíjel se zejména díky podpoře Statutárního města Olomouce od roku 1992. Dnes nabízí své aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou.  Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou.

 

Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Smysl tohoto počínání vidím v tom, že lidé jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří.

 

Michal Bartoš, ředitel

Mezníky v historii

1990

První ročník festivalu Ekologické dny Olomouc (festival stále žije v sepětí s tvorbou Zdeňka Neubauera, Václava Bělohradského, Stanislava Komárka a dalších). 

 

1993

zahájení pravidelných Ekologických večerů pro veřejnost (trvají dodnes)

1994

zahájení koncepční činnosti environmentálního vzdělávání pro školy

2001 

výsadba Veenendaalské alej z darů a s pomocí lidí z Veenendaalu v Nizozemí, partnerského města Olomouce 

2002 

dokončení a napuštění rybníka Rozvišť společně s realizací soustavy tůní

2005

zahájení stavby nízkoenergetického domu              

2006

založení obecně prospěšné společnosti Sluňákov s podporou SMO, Petra Loyky, Miroslava Petříka a dalších.

2007

zahájení činnosti v nově postaveném nízkoenergetickém domě (ocenění Grand Prix za architekturu)

2009 

intenzivní příprava projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví,  v součinnosti Agenturou ochrany přírody a krajina ČR se Statutárním městem Olomouc.

2014

otevření Domu přírody Litovelského Pomoraví – návštěvnického centra CHKO Litovelského Pomoraví

2017–2018

stavba čtyř exponátů – historických hliněných pecí na bronz, železo, keramiku a chleba