Poslání a historie

Sluňákov je obecně prospěšná společnost nabízející prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.

Poslání

Sluňákov vznikl a rozvíjel se zejména díky podpoře Statutárního města Olomouce od roku 1992. Dnes nabízí své aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou.  Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou.

 

Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Smysl tohoto počínání vidím v tom, že lidé jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří.

 

Michal Bartoš, ředitel

 

 

Mezníky v historii

1990

První ročník festivalu Ekologické dny Olomouc (festival stále žije v sepětí s tvorbou Zdeňka Neubauera, Václava Bělohradského, Stanislava Komárka a dalších). 

 

1993

zahájení pravidelných Ekologických večerů pro veřejnost (trvají dodnes)

 

1994

zahájení koncepční činnosti environmentálního vzdělávání pro školy

 

2001 

výsadba Veenendaalské alej z darů a s pomocí lidí z Veenendaalu v Nizozemí, partnerského města Olomouce 

 

2002 

dokončení a napuštění rybníka Rozvišť společně s realizací soustavy tůní

 

2005

zahájení stavby nízkoenergetického domu              

 

2006

založení obecně prospěšné společnosti Sluňákov s podporou SMO, Petra Loyky, Miroslava Petříka a dalších.

 

2007

zahájení činnosti v nově postaveném nízkoenergetickém domě (ocenění Grand Prix za architekturu)

 

2009 

intenzivní příprava projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví,  v součinnosti Agenturou ochrany přírody a krajina ČR se Statutárním městem Olomouc.

 

2014

otevření Domu přírody Litovelského Pomoraví – návštěvnického centra CHKO Litovelského Pomoraví

 

2017–2018

stavba čtyř exponátů – historických hliněných pecí na bronz, železo, keramiku a chleba

Ocenění 

Jakýmsi méně podstatným, ale přece jen odrazem naší práce jsou ocenění, která jsme v historii naší činnosti získali. Ocenění, které samozřejmě patří konkrétním lidem, tvůrcům, investorům. Například těm, kteří nízkoenergetický dům vymysleli (Projektil architekti), určili grafickou podobu oceněných knih (grafické studio Kultivar), dům postavili (IDOP), či byli spoluinvestory (SFŽP, SMO, Olomoucký kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny), samozřejmě také umělci a jejich tvůrčí duše: František Skála, Miloslav Fekar, Miloš Šejn a Marcel Hubáček.
Přesto všechny podporuje sluňákovská idea, která drží jednotlivé větve naší činnosti pohromadě a dává jim celkový význam.
 
 Hlavní cena Grand prix architektů 2007 novostavbě Centra ekologických aktivit Olomouce – Sluňákov. Tato stavba získala také Cenu ministra životního prostředí Martina Bursíka za dílo s výraznými ekologickými aspekty.
 
Nejkrásnější knihy roku 2007. V prestižní kategorii vědecká a odborná literatura byl oceněn druhým místem sborník textů z festivalu Ekologické dny Olomouc, nazvaný „Krajinou pochybností“.
 
International Green Apple Award 2008. Každoroční mezinárodní kampaň a uznání, odměna a propagace osvědčených postupů v oblasti životního prostředí po celém světě.
 
Nominace České komory architektů nízkoenergetického domu do soutěže o "Cenu Evropské unie za současnou architekturu-Mies van der Rohe Award 2009", která patří mezi nejprestižnější evropské přehlídky realizovaných staveb. Jejím smyslem je podpořit kvalitní současnou architekturu a ukázat, jak významnou roli hraje při tvorbě evropské společnosti a kultury.
 
Hlavní cena 8. ročníku soutěže "O stavbu s ekologickým přínosem", kterou vypisuje Ministerstvo životního prostředí, sdružení Stavíme ekologicky a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR. Účelem ocenění je představení a propagace stavebních a investičních akcí, které jsou ekologicky ohleduplné, šetrné a při tom moderní a úsporné.
 
ejkrásnější české knihy roku 2012. První místo v kategorii Vědecká a odborná literatura za sborník Neobyčejnost přirozenosti (Dům-krajina-lidé-Sluňákov 1992–2012).
 
Cena města Olomouce (2015) za projekt Dům přírody Litovelského Pomoraví, unikátní galerie v přírodě v Horce nad Moravou.
 
Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí: 1. místo v kategorii Ekologie a životní prostředí, absolutní vítěz a cena hejtmana Olomouckého kraje.
 
Cena Patria Nostra (2020) za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020. Projekt Náš venkov 1990–2020, bilancující třicetileté období péče, tentokráte o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho obyvatel, ale také nás všech.
 
Pokud i Vy si ceníte naší činnosti, budeme vděčni, když nás podpoříte účastí na našich akcích, využitím našich prostor pro Vaše oslavy, firemní akce, setkání, workshopy, dobrovolnými příspěvky - informace na stránce podpořte nás.