MRKEV a Mrkvička – celostátní programy pro školy

MRKEV – malý rádce kvalitní ekologické výchovy

Program MRKEV (Malý Rádce Kvalitní Ekologické Výchovy) existuje od podzimu roku 2001. Program je koordinován Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina. Cílem dlouhodobého celorepublikového projektu je vytváření funkčních regionálních systémů školní a mimoškolní ekologické výchovy a vzdělávání. V Olomouckém kraji je do programu MRKEV zapojeno 94 škol a dalších zařízení, v rámci celé České Republiky sdružuje MRKEV cca 700 členů. Více o programu MRKEV zde. Pro členy programu je 4x ročně vydáván časopis Bedrník přinášející inspiraci, náměty do výuky, rozhovory, tipy na kníhy a výukové materiály k aktuálnímu tématu. Více o časopisu Bedrník zde.

 

Co vám členství v programu MRKEV přinese?

 • 4 poštovní rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
 • speciální přílohu všech 4 čísel Bedrníku na téma Přírodní zahrady.
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 • možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
 • možnost přispívat do časopisu Bedrník
 • možnost zdarma využívat krajskou rozesílku MRKEV k informování o vašich aktivitách
 • přístup do elektronického archivu vydaných čísel Bedrníku

 

Co udělat pro účast v programu MRKEV?

Základním předpokladem je vyplnění on-line registrace na stránkách SSEV Pavučina. Registraci poté vytisknout opatřit datem, podpisem a razítkem a odeslat na Sluňákov (Sluňákov, Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou nebo scan vyplněné registrace emailem). Poté vám bude střediskem SEVER vystavena a poslána na školu faktura na zaplacení ročního registračního poplatku 600 Kč. Budete-li potřebovat konzultaci, kontaktujte Zuzanu Jankovou, kontakt viz níže.

 

Mrkvička – program Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy

Program Mrkvička je určen mateřským školám a dalším organizacím, které májí zájem podporovat ekologickou výchovu u předškolních dětí. Organizačně jej zajišťuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. V současné době je v programu Mrkvička zapojeno přibližně 820 mateřských škol a dalších organizací z celé ČR, z toho v Olomouckém kraji 110. V roce 2008 začal vycházet Informační bulletin Mrkvička. Více informací o programu Mrkvička naleznete zde.

 

Cílem Informačního bulletinu je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem, přinést inspiraci, náměty a tipy do výuky. Podrobnější informace k Bulletinu zde.

 

Od roku 2012 je členství v programu otevřeno i mateřským klubům, centrům, ale také 1.-2. ročníkům základních škol. Od roku 2011 je zaveden roční registrační poplatek za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě. Roční poplatek činí 500 Kč.

 

Pro zapojení do programu je nutno vyplnit on-line registrační formulář na webových stránkách Pavučiny. Na Váši emailovou adresu přijde potvrzovací email. Registraci vytiskněte opatřete datem, podpisem a razítkem a odešlete na Sluňákov (Sluňákov, Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou nebo scan vyplněné registrace emailem). Poté vám bude střediskem SEVER vystavena a poslána na školu faktura k zaplacení registračního poplatku 500 Kč.

 

Co vám program Mrkvička v Olomouckém kraji nabízí?

 • 4 poštovní rozesílky včetně Informačního bulletinu Mrkvička
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Informačního bulletinu Mrkvička navíc
 • přístup do elektronického archivu vydaných čísel Bulletinů Mrkvička
 • možnost přispívat do Informačního bulletinu Mrkvička
 • možnost zdarma využívat krajskou rozesílku Mrkvička k informování o vašich aktivitách

Kontakt

Zuzana Janková
koordinátorka programů MRKEV a Mrkvička v Olomouckém kraji
e-mail zuzana.jankova@slunakov.cz
telefon 585 154 711