Mrkev a Mrkvička

M.R.K.E.V. – síť škol rozvíjejících ekologickou výchovu

Síť M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) existuje od podzimu roku 2001. Program je koordinován Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina. Cílem dlouhodobého celorepublikového projektu je vytváření funkčních regionálních systémů školní a mimoškolní ekologické výchovy a vzdělávání. V Olomouckém kraji je do sítě MRKEV zapojeno 102 škol a dalších zařízení, v rámci celé České Republiky sdružuje MRKEV cca 700 členů.

 

Co vám členství v síti MRKEV přinese?

 • čtyři rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 • možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
 • možnost přispívat do časopisu Bedrník
 • možnost zdarma využívat krajskou rozesílku M.R.K.E.V. k informování o Vašich aktivitách
 • přístup do elektronického archivu vydaných čísel Bedrníku
 • zvýhodněná cena za některé sluňákovské semináře
 • v roce 2019 budou všechna 4 čísla Bedrníku rozšířena o přílohu s tématem Přírodních zahrad

Co udělat pro účast v programu M.R.K.E.V.?

Základním předpokladem je vyplnění on-line registrace na stránkách SSEV Pavučina. Registraci poté vytisknout opatřit datem, podpisem a razítkem a odeslat na Sluňákov (Sluňákov, Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou nebo scan vyplněné registrace emailem). Poté vám bude střediskem SEVER vystavena a poslána na školu faktura na zaplacení ročního registračního poplatku 500 Kč. Budete-li potřebovat konzultaci, kontaktujte Zuzanu Jankovou, kontakt viz níže.

 

Mrkvička – síť mateřských škol

Program Mrkvička je určen mateřským školám a dalším organizacím, které májí zájem podporovat ekologickou výchovu u předškolních dětí. Organizačně jej zajišťuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. V současné době je v síti Mrkvička zapojeno přibližně 820 MŠ z celé ČR, z toho v Olomouckém kraji 111. V roce 2008 začal vycházet Informační bulletin Mrkvička.

Cílem Informačního bulletinu je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

Od roku 2012 je členství v síti otevřeno i mateřským klubům, centrům, ale také 1.-2. ročníkům základních škol. Od roku 2011 je zaveden roční registrační poplatek za každé registrované pracoviště ve výši 400 Kč, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

Pro zapojení do sítě je nutno vyplnit on-line registrační formulář na webových stránkách Pavučiny. Na Váši emailovou adresu přijde potvrzovací email. Registraci vytiskněte opatřite datem, podpisem a razítkem a odešlete na Sluňákov (Sluňákov, Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou nebo scan vyplněné registrace emailem). Poté vám bude střediskem SEVER vystavena a poslána na školu faktura na zaplacení registračního poplatku 400 Kč.

 

Co vám síť Mrkvička v Olomouckém kraji nabízí?

 • 4 rozesílky včetně Informačního bulletinu Mrkvička
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Informačního bulletinu Mrkvička navíc
 • přístup do elektronického archivu vydaných čísel Bulletinů Mrkvička
 • možnost přispívat do Informačního bulletinu Mrkvička
 • možnost zdarma využívat krajskou rozesílku Mrkvička k informování o Vašich aktivitách
 • zvýhodněná cena na některé sluňákovské semináře

Kontakt

Zuzana Janková
koordinátor sítí MRKEV a Mrkvička v Olomouckém Kraji
e-mail zuzana.jankova@slunakov.cz
telefon 585 154 711