Denní programy

KAPACITA NA LEKTOROVANÉ PROGRAMY  JE ZAPLNĚNA, LZE SE PŘIHLÁSIT MEZI NÁHRADNÍKY. 

Termíny na samoobslužné a výletní programy jsou volné.

Denní programy jsou 2–3 hodinové programy pro skupiny žáků, kteří přijíždějí na Sluňákov proto, aby si vyzkoušeli praktickou terénní výuku, rozšířili si své znalosti o nové pohledy na environmetální i společenská témata, vyzkoušeli si prvky aktivního učení, zažili radost z objevování okolní přírody a mnoho dalšího.

Kontakt – koordinátor denních programů

Libor Sukup

telefon 585 154 839

e-mail libor.sukup@slunakov.cz

Img 0710
Fontana2
 MG 9061   Version 3
Ohniste1

 

 

Naši činnost podporují Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.

Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj