Aktuální projekty

Projekty, které Sluňákov aktuálně řídí, se na nich podílí nebo se s nimi chce pochlubit.

Místní akční plánování v Olomouci

Místní akční plánování v Olomouci

Jsme spolupracujícím subjektem v projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání a neformální vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a neformálního vzdělávání a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu map.olomouc.eu. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny FB stránky MAP Olomouc.

Vybavení a modernizace vniřních a venkovních odborných učeben

Vybavení a modernizace vniřních a venkovních odborných učeben pro venkovní vzdělávání a práci s digitálními technologiemi.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních školách v ORP Olomouc prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


EU_MMR
Jakpak dopad odpad

Jakpak dopad odpad

Informační kampaň o nakládání odpady v Olomouci financovaná Statutárním městem Olomouc a ve spolutráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. Odpadové programy a exkurze pro školy i pro veřejnost, soutež ve sběru papíru Volá Tapír, třiďte papír!, aktivity na akcích pro rodiče s dětmi, aktualizece webu www.olomouctridi.cz. Aktivity projektu.

olomouctridi
Příroda jako inspirace pro vzdělávání

Příroda jako inspirace pro vzdělávání

Hlavním cílem projektu je další rozvoj vzdělávací nabídky naší organizace v souvislosti s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví v oblasti v oblasti řízení a utváření programu, v oblasti vzdělávací a také rozvinout potenciál území i v mezinárodní měřítku. Více o projektu.erasmus
EDO

Ekologické dny Olomouc

Cílem projektu je uskutečnění 29. a 30. ročníku největšího environmentálního osvětového festivalu v České republice: Ekologické dny Olomouc. Projekt myšlenkově, tematicky a reálně propojuje festival s dalšími aktivitami organizace: celoročním cyklem besed Ekologické večery, pořádáním environmentálních osvětových akcí a areálem komponované krajiny Dům přírody Litovelského Pomoraví. Prostřednictvím aktivit projektu usilujeme o dlouhodobé budování povědomí široké veřejnosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Festival Ekologické dny Olomouc. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


sfžp   mžp
Živá archeologie

Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou. Více o projektu. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Dřesk a Tilpína

Dřesk a Tilpína

Sluňákov v roce 2015 úspěšně ukončil realizaci projektu Dřesk a Tilpína – přímá podpora pedagogů v jejich profesních a lektorských dovednostech. V rámci projektu bylo prostřednictvím čtyř klíčových aktivit podpořeno celkem 425 pedagogů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Podrobnosti a také metodické materiály ke stažení.
EDUR

Projekt E-DUR

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů – Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje. Pro učitele vznikly metodické sety včetně elektronických pomůcek a možnosti dalšího vzdělávání. Podrobnosti a publikace ke stažení