Dům přírody
Litovelského Pomoraví

Zážitkové prohlídky a výlety

Přijďte se skupinou přátel, spolupracovníků, turistů či seniorů. Vyberte si naši zážitkovou komentovanou prohlídku nebo k prohlídce zvolte další aktivitu či tématický výlet a naplánujte si program na celý den. Programy jsou na objednávku. Cena zahrnuje průvodcovské služby, vstupné, u celodenních výletů také oběd a pak předpokládá vlastní dopravu. Programy přizpůsobíme pro každou skupinu dospělých.

Informace a objednávky
Jiří Popelka
jiri.popelka@slunakov.cz
585 388 206

 

Vycházky v Galerii v přírodě

v blízkém okolí vzdělávacího centra Sluňákov v Horce nad Moravou :)

Zážitková prohlídka galerie v přírodě

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme, jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

Zážitková prohlídka je první volba, pokud k nám jedete poprvé. Samotná trvá dle potřeby 90–120 min.

Cena 100 Kč dospělí/70 Kč děti od 12 let, studenti, senioři, ZTP. Podrobnosti a fotografie.

K zážitkové prohlídce si můžete objednat oběd za 160 Kč/os

 

Nejnovější hrad na Moravě aneb Kterak se bobři v Domě přírody usadili.

V Horce nad Moravou vznikla unikátní galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla tu postavili významní čeští umělci. Patří mezi ně František Skála, člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny Měkkohlaví.  Galerii si prohlédneme celou, ale nejprve se zaměříme na život a dílo autora, který svou stavbu a další objekty v přírodní galerii vybudoval neplánovaně a vlastně zcela bez souhlasu architektů. Vzhledem k charakteru své práce bychom ho mohli zařadit do umělecké skupiny tvrdozubí. Řeč je o bobru evropském, kterého v odborných kruzích nazývají Castor Fiber.

Cena 100 Kč dospělí/70 Kč děti od 13 let, studenti, senioři, ZTP.

Podrobnosti a fotografie.

 

Mokřady kolem Sluňákova

Před dvaceti lety jsme na Sluňákově vybudovali mokřady a malý rybník. Přijďte se podívat, jak tam, kde kdysi nebylo nic, bují život. Zjistit, jakou roli hrají mokřady Litovelského Pomoraví při povodních. Porovnáme náš mokřad s dalšími snahami o návrat vody do krajiny. Také si ukážeme, jak krajina svědčí o vztahu Hanáků k řece Moravě. A nezapomeneme se podívat také na to, jak dnes s krajinou pracují bobři.
Nejvhodnější pro studenty SŠ, univerzit a zájmové skupiny dospělých.
Trvání dle domluvy 90–120 minut, cena 100 Kč dospělí/70 Kč děti od 13 let, studenti, senioři, ZTP. Minimálně 10 platících osob.

 

Prohlídky pro osoby se zdravotním postižením

Nabízíme prohlídky pro osoby s mentálním postižením, sluchovým postižením a také pro osoby se zrakovým postižením. Prohlídky jsou obohaceny o jednoduché prožitkové a smyslové aktivity, v rámci prohlídky navštívíme část galerie v přírodě. Prohlídky vždy upravujeme na míru objednané skupině. Podrobnosti

Mapka pro vozíčkáře a audioprůvodce vznikly v rámci projektu "Jsme v kontaktu", který je financován z prostředků MŽP. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Vycházky v Litovelském Pomoraví

Exkurze, které spolu se zážitkovou prohlídkou (zde v levém sloupci) vytvoří celodenní nenáročný program. S výjimkou raftového výletu je třeba mít zajištěnou vlastní dopravu.

Genius pocit – romantický park Nové zámky

Návštěva zapomenutého Novozámeckého romantického parku. Podíváme se jinýma očima na známá místa kolem zámku, v okolí Mladečských jeskyní a zkusíme si představit krajinu, jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Při procházce budeme sledovat plán objevený nedávno ve Vídeňském archivu.

Vycházku obvykle kombinujeme s návštěvou galerie v přírodě v Horce nad Moravou. Novozámecký park nám poskytne kontext pro hlubší  pochopení smyslu galerie v přírodě.

Cena celkem 340 Kč/os. (zahrnuje průvodcovské služby celý den a oběd)

Podrobnosti a fotografie.

 

Hanácké Benátky na deltě bez moře

Řeka Morava se na Hané rozlévá do mnoha ramen. Lidé toho odpradávna využívali, ale také se před silou řeky museli chránit. Procházka královským městem Litovel na pěti (anebo šesti?) ramenech Moravy. Litovelské mlýny a mlynáři. Litovel jako dokonalá vodní pevnost. Proč se Litovli říká Hanácké Benátky? 

Vycházku obvykle kombinujeme s komentovanou prohlídkou galerie v přírodě v Horce nad Moravou.

Cena celkem 340 Kč/os. (zahrnuje průvodcovské služby celý den  a oběd)

Podrobnosti a fotografie.

 

Na raftu do Domu přírody Litovelského Pomoraví 

Pojďte prožít nenáročnou projížďku na raftu a příběh lužní krajiny vyprávěný v galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví. Raftový výlet a zážitková prohlídka galerie v přírodě. Podrobnosti a fotografie.