Dům přírody
Litovelského Pomoraví

Zážitkové prohlídky a výlety

Přijďte se skupinou přátel, spolupracovníků, turistů či seniorů. Vyberte si naši zážitkovou komentovanou prohlídku nebo k prohlídce zvolte další aktivitu či tématický výlet a naplánujte si program na celý den.

Programy jsou na objednávku. Cena zahrnuje průvodcovské služby, vstupné, u celodenních výletů také oběd a předpokládá vlastní dopravu. Programy přizpůsobíme pro každou skupinu dospělých. Informace a objednávky Jiří Popelka, info@slunakov.cz, 588 388 206.

 

Zážitková prohlídka přírodní galerie

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme, jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

Trvání 120 min, cena 100/70 Kč/os, min. platících  10 osob.  Podrobnosti a fotografie.

 

Genius pocit - dvě romantické krajiny v jednom dnu

Procházka přírodní galerií Domu přírody doplněná návštěvou zapomenuté komponované krajiny kolem Nových Zámků. Podíváme se  jinýma očima na známá místa kolem zámku, v okolí Mladečských jeskyní a zkusíme si představit krajinu, jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Při procházce budeme sledovat plán objevený nedávno ve Vídeňském archivu.  Novozámecký park nám poskytne kontext pro hlubší  pochopení smyslu galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví.  Podrobnosti a fotografie.

 

Hanácké Benátky na deltě bez moře

Řeka Morava se na Hané rozlévá do mnoha ramen. Lidé toho odpradávna využívali, ale také se před silou řeky museli chránit. Procházka královským městem Litovel na pěti (anebo šesti?) ramenech Moravy. Litovelské mlýny a mlynáři. Litovel jako dokonalá vodní pevnost. Proč se Litovli říká Hanácké Benátky? K tomu navíc návštěva fungující vodní elektrárny v Horce nad Moravou. Podrobnosti a fotografie.

 

Nejnovější hrad na Moravě aneb Kterak se bobři v Domě přírody usadili

V Horce nad Moravou vznikla unikátní galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla tu postavili významní čeští umělci. Patří mezi ně František Skála, člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny Měkkohlaví.  Galerii si prohlédneme celou, zároveň se při této procházce nejprve zaměříme na život a dílo autora, který svou stavbu a další objekty v přírodní galerii vybudoval neplánovaně a vlastně zcela bez souhlasu architektů. Vzhledem k charakteru své práce bychom ho mohli zařadit do umělecké skupiny tvrdozubí. Řeč je o bobru evropském, kterého v odborných kruzích nazývají Castor Fiber. Podrobnosti a fotografie.

 

Hanácké skanzen a Dům přírody Litovelského Pomoraví

Pohled do dvou různých způsobů pobývání lidí v krajině Hané. V Hanáckém skanzenu nahlédneme do tradičního života Hanáků spojeného zejména s každodenní prací. V galerii domu přírody se poté podíváme, jak můžeme prožívat spojení s krajinou ve svátečních chvílích. Podrobnosti a fotografie.

Prohlídky pro osoby se zdravotním postižením

Nabízíme prohlídky pro osoby s mentálním postižením, sluchovým postižením a také pro osoby se zrakovým postižením. Prohlídky jsou obohaceny o jednoduché prožitkové a smyslové aktivity, v rámci prohlídky navštívíme část galerie v přírodě. Prohlídky vždy upravujeme na míru objednané skupině.

 

Minimální počet osob ve skupině: 6
Věková skupina: neomezené (vhodné i pro smíšené skupiny)
Cena: 70 Kč/osoba
Doplňkové služby: možnost objednání obědů, ubytování, badatelských tašek.

 

Samoobslužná prohlídka: Audio průvodce areálem k zapůjčení s 3D haptickými objekty – zatím v přípravě. V galerii v přírodě jsou umístěny štítky s Braillovým písmem. Mapka pro vozíčkáře ke stažení zde

Audioprůvodce ke stažení na tomto odkazu.

 

Mapka pro vozíčkáře a audioprůvodce vznikly v rámci projektu "Jsme v kontaktu", který je financován z prostředků MŽP. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.