Dům přírody
Litovelského Pomoraví

Zážitkové prohlídky a výlety

Přijďte se skupinou přátel, spolupracovníků, turistů či seniorů. Vyberte si na zážitkovou komentovanou prohlídku nebo k prohlídce zvolte další aktivitu nebo tématický výlet a naplánujte si program na celý den.

Programy jsou na objednávku. Cena zahrnuje průvodcovské služby, vstupné, u celodenních výletů také oběd a předpokládá vlastní dopravu. Programy přizpůsobíme pro každou skupinu. Informace a objednávky Jiří Popelka, info@slunakov.cz, 588 388 206.

 

Zážitková prohlídka přírodní galerie

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

trvání 120 min, cena 80/50 Kč/os, min. platících  10 osob.  Podrobnosti a fotografie.

 

Genius pocit - dvě romantické krajiny v jednom dnu

Procházka přírodní galerií Domu přírody doplněná návštěvou zapomenuté komponované krajiny kolem Nových Zámků. Podíváme se  jinýma očima na známá místa kolem zámku  v okolí Mladečských jeskyní a zkusíme si představit krajinu jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Při procházce budeme sledovat plán objevený nedávno ve Vídeňském archivu.  Novozámecký park nám poskytne kontext pro hlubší  pochopení smyslu galerie Domu přírody Litovevelského Pomoraví.  Podrobnosti a fotografie.

 

Hanácké Benátky na deltě bez moře

Řeka Morava se na Hané rozlévá do mnoha ramen lidé toho odpradávna využívali, ale také se před silou řeky museli chránit. Procházka královským městem Litovel na pěti (anebo šesti?) ramenech Moravy. Litovelské mlýny a mlynáři. Litovel jako dokonalá vodní pevnost. Proč ještě se Litovli říká Hanácké Benátky? K tomu ještě návštěva fungující vodní elektrárny v Horce nad Moravou. Podrobnosti a fotografie.

 

Nejnovější hrad na Moravě aneb Kterak se bobři v Domě přírody usadili

V Horce nad Moravou vznikla unikátní galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla tu postavili významní čeští umělci. Patří mezi ně František Skála, člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny Měkkohlaví.  Galerii si prohlédneme celou, ale při této procházce se nejprve zaměříme na život a dílo autora, který svou stavbu a další objekty v přírodní galerii vybudoval neplánovaně a vlastně zcela bez souhlasu architektů. Vzhledem k charakteru své práce bychom ho mohli zařadit do umělecké skupiny tvrdozubí. Řeč je o Bobru evropském, kterého v odborných kruzích nazývají Castor Fiber. Podrobnosti a fotografie.

 

Hanácké skanzen a Dům přírody Litovelského Pomoraví

Pohled do dvou různých způsobů pobývání lidí v krajině Hané. V Hanáckém skanzenu nahlédneme do tradičního života Hanáků spojeného zejména s prací. V galerii domu přírody pak se podíváme, jak můžeme prožívat spojení s krajinou ve svátečních chvílích. Podrobnosti a fotografie.

Na raftech do Domu přírody Litovelského Pomoraví

Pojďte prožít nenáročnou projížďku na raftu a příběh lužní krajiny vyprávěný v galerii Domu Přírody Litovelského Pomoraví. Podrobnosti a fotografie.