Zaměstnanci

Ředitel

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Jiří Popelka

koordinátor Domu přírody Litovelského Pomoraví
jiri.popelka@slunakov.cz; 585 388 206
Bdím nad chodem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Provázím skupiny dospělých i dětí po galerii v přírodě a podílím se na přípravě akcí pro veřejnost.

Jana Vyhňáková

koordinátorka pronájmu prostor a ubytování, organizace EKOJARMARKU
jana.vyhnakova@slunakov.cz; 585 378 345
Na Sluňákově vyřizuji objednávky na ubytování a akce, komunikuji s návštěvníky na infocentru, organizuji Ekojarmark.

Zuzana Janková

Pracovnice informačního centra, krajská koordinátorka programů MRKEV a Mrkvička
zuzana.jankova@slunakov.cz; 585 154 711
Obsluhuji informační centrum, lektoruji a koordinuji síť M.R.K.E.V a Mrkvička.

Ondřej Horňák

Programový pracovník Domu přírody
ondrej.hornak@slunakov.cz; 585 388 206, 604 481 869
Připravuji a realizuji akce a programy pro veřejnost. Starám se o dobrovolníky.

Michaela Pavlíková

PR specialista Domu přírody Litovelského Pomoraví
michaela.pavlikova@slunakov.cz; 730 806301
Spravuji sociální sítě, webové stránky a komunikuji s novináři. Starám se také o informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun.

Vzdělávací sekce

Libor Sukup

koordinátor vzdělávací sekce a denních programů
libor.sukup@slunakov.cz; 585 154 839
Koordinuji vzdělávací sekci, vyřizuji objednávky denních programů, připravuji a lektoruji programy.

Romana Fialová

koordinátorka pobytových programů, lektorka
romana.fialova@slunakov.cz; 585 154 881
Připravuji a lektoruji programy, vyřizuji objednávky pobytových programů.

Pavlína Vrbová

lektorka, koordinátorka seminářů pro učitele
pavlina.vrbova@slunakov.cz; 585 388 206
Lektoruji, koordinuji semináře pro učitele.

Karla Rulíková

koordinátorka seminářů pro učitele a programu EKOŠKOLA
karla.rulikova@slunakov.cz; 585 388 206
Připravuji semináře, programy a metodiky, lektoruji. 

Petr Fiala

lektor, koordinátor externích lektorů
petr.fiala@slunakov.cz; 585 154 882
Lektoruji programy pro školy, starám se o externí lektory a vysokoškolskou výuku, koordinuji praxe a stáže.

Tereza Nimmrichterová

lektorka
tereza.nimmrichterova@slunakov.cz; 585 154 839
Lektoruji programy pro školy, koordinuji programy pro rodinná centra. Mám na starosti vermikompostér a distribuci žížal.

Provoz nízkoenergetického domu

Lumír Klíma

koordinátor provozní sekce
lumir.klima@slunakov.cz; 585 154 481
Starám se, aby provoz domu a galerie v přírodě běžel jako na drátkách.

Lukáš Čoček

správce
lukas.cocek@slunakov.cz; 585 154 481
Snažím se, aby galerie v přírodě zůstala ve stadiu trvale udržitelného rozpadu.

Karel Killmaier

správce
karel.killmaier@slunakov.cz; 585 154 481
Snažím se, aby galerie v přírodě zůstala ve stadiu trvale udržitelného rozpadu.

Ivana Výkrutová

vedoucí kuchyně a úklidu
kuchyn@slunakov.cz; 585 154 480
Starám se o chod kuchyně a úklid. Mým cílem je, aby lidé pobývající v domě byli spokojení. 

Iveta Kučerová

uklízečka
kuchyn@slunakov.cz; 585 154 480
Udržuji pořádek a čistotu.

Terezie Malotová

uklízečka
kuchyn@slunakov.cz; 585 154 480
Udržuji pořádek a čistotu.

Finanční a projektová sekce

Tereza Baleková

účetní
ucetni@slunakov.cz; 585 154 482
Přijímám, vydávám, účtuji.

Katarína Zuntychová

projektová manažerka
katarina.zuntychova@slunakov.cz; 585 154 482
Vyhledávám příležitosti pro rozvoj Sluňákova, připravuji a řídím projekty.