Ekologické dny Olomouc

Projekt EDO 2024 - 2025 je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

Záštitu nad projektem poskytli:

 

Petr Hladík - ministr životního prostředí

Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje

Miroslav Žbánek - primátor Statutárního města Olomouce

 

                 

„Připadá mi to jako společná porada o našem světě“
Zdeněk Neubauer při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů Olomouc

EDO jsou ekologickým svátkem. Slavíme jej od roku 1990 na přelomu dubna a května v Olomouci. V roce 2020 EDO dosáhly 30 let.

 

Festival trvá více než dva týdny a není zelený, je pestrý. Tři dny besed, výlety na zajímavá místa v krajině se skvělými průvodci, výstavy, semináře, programy pro školy, a vyvrcholením je prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci s kulturním programem, který po roce 1989 proměnil svátek práce na svátek Země.

 

EDO se programově nepřiklánějí k nějakým politickým či ideologickým směrům, jsou založeny na víře, že pestrost lidských přístupů ke světu vede k pestré krajině a zpětně k bohatému světu prožitků v lidském nitru.

 

EDO nenabízejí odpovědi a ekologická desatera, nabízejí otázky a složitost vztahu člověka a přírody. Z pohledu zvídavých laiků, přírodních i společenských věd, svět plný kontextů a komplikovaných vztahů, nejrůznějších úrovní výkladu, nabourávají stabilitu lidských mínění a znalostí o ekologii.

 

Přiklánějí se, spíše než k expertní výkladům, k rozhovorům, ve kterém se střetávají názory, argumenty a stanoviska. Tělesně, tváří v tvář. V pestré krajině EDO.

 

Mediální kauzy a velká environmentální témata obohacujeme kontexty na často pozapomenuté a alternativní podoby vnímání vztahu člověka a přírody, z pozice vědy, mýtů, umění a intimních prožitků, ze znalostí jak přírodních, tak i společenských věd.

 

Při všech akcích – a zejména při Ekojarmarku – dostávají lidé mnoho důležitých informací o stavu životního prostředí na Olomoucku, v celé České republice i v globálním měřítku. Program se pravidelně věnuje problematice odpadů. Významná je spolupráce s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.

 

EDO se snaží rozvíjet tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí.

Využijte návštěvy EDO k poznání galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou s instalacemi Františka Skály (Rajská zahrada), Miloše Šejna (Sluneční hora), Miloslava Fekara (Lesní chrám) a Marcela Hubáčka (Ohniště zlaté spirály). Dům přírody Litovelského Pomoraví jsme realizovali společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

 

EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov, s pomocí dobrovolníků, bez kterých by akce nebyly uskutečnitelné. EDO se účastní stále více nevládních organizací a celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu EDO. Celá řada organizací a firem v regionu se připojuje k festivalu svými akcemi a tvoří tak obohacující doprovodný program. Přidejte se také, včas nám napište, buďte s námi EDO.

 

Budeme rádi, pokud podpoříte náš festival: účastí, podílem na programu, finančně. Hledáme hlavního partnera tohoto jedinečného festivalu mezi firmami, kterým není stav přírody lhostejný.

Těšíme se na setkání s Vámi

Václav Bělohradský na EDO
Divadlo na nádvoří radnice při Ekojarmarku
Ekojarmark
Publikum besed EDO