Ekologické dny Olomouc

„Připadá mi to jako společná porada o našem světě“
Zdeněk Neubauer při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů Olomouc

EDO jsou ekologickým svátkem. Slavíme jej od roku 1990 na přelomu dubna a května v Olomouci. V roce 2020 EDO dosáhly 30 let.

 

Festival trvá více než dva týdny a není zelený, je pestrý. Tři dny besed, výlety na zajímavá místa v krajině se skvělými průvodci, výstavy, semináře, programy pro školy, a vyvrcholením je prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci s kulturním programem, který po roce 1989 proměnil svátek práce na svátek Země.

 

EDO se programově nepřiklánějí k nějakým politickým či ideologickým směrům, jsou založeny na víře, že pestrost lidských přístupů ke světu vede k pestré krajině a zpětně k bohatému světu prožitků v lidském nitru.

 

EDO nenabízejí odpovědi a ekologická desatera, nabízejí otázky a složitost vztahu člověka a přírody. Z pohledu zvídavých laiků, přírodních i společenských věd, svět plný kontextů a komplikovaných vztahů, nejrůznějších úrovní výkladu, nabourávají stabilitu lidských mínění a znalostí o ekologii.

 

Přiklánějí se, spíše než k expertní výkladům, k rozhovorům, ve kterém se střetávají názory, argumenty a stanoviska. Tělesně, tváří v tvář. V pestré krajině EDO.

 

Mediální kauzy a velká environmentální témata obohacujeme kontexty na často pozapomenuté a alternativní podoby vnímání vztahu člověka a přírody, z pozice vědy, mýtů, umění a intimních prožitků, ze znalostí jak přírodních, tak i společenských věd.

 

Při všech akcích – a zejména při Ekojarmarku – dostávají lidé mnoho důležitých informací o stavu životního prostředí na Olomoucku, v celé České republice i v globálním měřítku. Program se pravidelně věnuje problematice odpadů. Významná je spolupráce s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.

 

EDO se snaží rozvíjet tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí.

Využijte návštěvy EDO k poznání galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou s instalacemi Františka Skály (Rajská zahrada), Miloše Šejna (Sluneční hora), Miloslava Fekara (Lesní chrám) a Marcela Hubáčka (Ohniště zlaté spirály). Dům přírody Litovelského Pomoraví jsme realizovali společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

 

EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov, s pomocí dobrovolníků, bez kterých by akce nebyly uskutečnitelné. EDO se účastní stále více nevládních organizací a celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu EDO. Celá řada organizací a firem v regionu se připojuje k festivalu svými akcemi a tvoří tak obohacující doprovodný program. Přidejte se také, včas nám napište, buďte s námi EDO.

 

Budeme rádi, pokud podpoříte náš festival: účastí, podílem na programu, finančně. Hledáme hlavního partnera tohoto jedinečného festivalu mezi firmami, kterým není stav přírody lhostejný.

Ekologické večery

Ekologické večery jsou diskusní pořady, které se konají zpravidla osmkrát do roka v Mozarteu Arcidiecézního muzea (dříve v Divadle hudby Olomouc). Udržují celoročně kontinuitu společných porad o pobývání lidí na Zemi a promýšlení otázek souvisejících s životním prostředím.


Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně komunikují, naslouchají si a vyjadřují své názory. V případě sporných otázek se snažíme, aby bylo zastoupeno více třeba protikladných pohledů na problém a nevyhýbáme se ani lidem, kteří se vyjadřují např. k ekologickým aktivitám nelichotivě. Cílem besed samozřejmě není vyřešení problémů, ale komunikace a možnost vytvoření a korigování názorů posluchačů i diskutujících. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. Nejbližší chystané ekologické večery najdete v aktualitách.

Těšíme se na setkání s Vámi

Václav Bělohradský na EDO
Divadlo na nádvoří radnice při Ekojarmarku
Ekojarmark
Publikum besed EDO