autoři návrhů v galerii Domu přírody

Projektil Architekti

ateliér založen v roce 2002 mladými architekty Romanem Brychtou (AVU škola architektury 1995), Adamem Halířem (FA ČVUT 2001), Ondřejem Hofmeisterem (FSt ČVUT 1995) a Petrem Leškem (FA ČVUT 1999).
Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny. Ke spolupráci zvou zkušené i mladé perspektivní tvůrce.
Ateliér je nositelem několik významných cen za realizaci. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (hlavní cena novostavba Grand prix architektů 2009, stavba roku 2009), Národní technická knihovna v Praze (cena Klubu za starou Prahu, cena státního fondu životního prostředí 2009, hlavní cena Grand prix 2010) a Centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou u Olomouce (hlavní cena Grand prix 2007, cena ministra životního prostředí 2007).

 

František Skála

Všestranný umělec František Skála postavil se svými přáteli zahradu v lodi na louce, jako archu a pevnost obsahující bohatou, mnohovrstevnatou, skladbu smyslových a estetických zážitků a chránící ohrožené druhy myšlení. Dlouho se sžíval se zdejším místem. Nakonec nalezená cihla s iniciály FS se stala iniciačním zážitkem pro hru se zdejším prostorem. Po přesunutí původně obdélníkové zahrady u místního obecního hřbitova na lužní louku v podobě lodi bylo rozhodnuto. Otevřel se prostor pro hravost, vnímavost pro situace a důležitý detail. Prostor, který dělá život příjemnějším. Klášterní zahrada, vesnický dvorek, ale také třeba hospoda v rajské zahradě. František Skála se narodil v Praze, vyrůstal v Karlíně. Vyráží za Prahu do klidu statku a na mnoho dalších cest doma i v zahraničí. Jedna z nejdelších pěších cest krajinou vedla do Benátek. I na této cestě sebral inspiraci a předměty pro jejich následné proměny motivované velkou tvůrčí imaginací. www.frantaskala.com

 

 

Miloš Šejn

Na svých pochůzkách po krajině u nás i v zahraničí sledoval stavby, jejichž duši přenesl do svého zcela originálního příspěvku pro přírodní galerii „Sluneční hory snů“. Člověk v těsném kontaktu se vším živým a se zemí. Okouzlené nitro nabízené všem vnímavým návštěvníkům. Uvnitř hory je její srdce, ale také srdce areálu, a kamenné sluňáky. A zvony probouzející citlivost ke všemu kolem nás. Rodák z Jablonce nad Nisou žije na sídlišti v Jičíně. Vykonal mnoho cest divočinou i krajinami, do kterých vepsal své touhy člověk. Na nich zapisoval, fotil, kreslil, sbíral. Došel až na Sluňákov a projevil zde vše co na své dosavadní pouti životem prožil. Historie, příroda a člověk. www.sejn.cz

 

Miloslav Fekar

Miloslav Fekar se narodil v Hranicích na Moravě. Vyrůstal u babičky a dědečka na vesnici. Řemeslo, vztah k půdě, zvířatům, sečení kosou, rytí zahrádky, pálení slivovice, trpělivost, zklidnění a pokora k životu v blízkosti s přírodou. Jako kluk měl představy, že půjde někam do přírodního chrámu v krásném lese. Takové místo pak vytvořil pro návštěvníky Domu přírody Litovelského Pomoraví u Sluňákova. Využil při tom zkušenosti ze své výtvarných prací s prostorem v parcích a zahradách, ze spolupráce s architekty i divadelníky. V současné době žije a pracuje v Bezměrově u Kroměříže. www.fekar.com

 

Marcel Hubáček

Bydlí na Želechovických pasekách uvnitř starého domu se stodolou u Želechovic nad Dřevnicí. Zde se věnuje malování, ale také tvorbě soch a plastik. Materiál a inspiraci k tvorbě sbírá na svých toulkách přírodou a po světě. Malování je pro něj jedním ze způsobů, jak dosáhnout vnitřního klidu. Říká o sobě, že není pravý umělec, ale spíše pozorovatel a sběrač: „Je to určitý druh meditace. Nechci dělat umění pro umění, co mě zajímá je samotný proces tvorby, který by se měl stát cílem a způsobem naplnění. Protože nemám pocit, že jsem „já“ něco vytvořil, tak „své“ věci nepodepisuji.“ Jako olomoucký rodák měl vždy blízko k lidem ze Sluňákova a tak se ujal realizace ohniště a přístěnku na keramické pece, které zde vzniknou metodou experimentální archeologie. marcelhubacek.sweb.cz