Do Petrkova a Humpolce za Bohuslavem Reynkem v 8smičce

Středa, 21. září 2022 – Středa, 21. září 2022 8:00; Humpolec;

Průvodci: Stanislav Hausvater a Miloš Doležal

 

Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice – autobus. Předpokládaný návrat do 19:00.

 

Čas na oběd – v restauraci nebo vlastní. Vstupné Petrkov 100,- Kč a vstupné na výstavu.

 

Bohuslav Reynek (1892 až 1971) byl český básník, grafik a překladatel. Dopoledne navštívíme zámek Petrkov na Havlíčkobrodsku, který byl úzce spojen s jeho životem i uměleckou tvorbou. Shlédneme o tom úplně nový film, projdeme zákoutí zahrady a možná i nějakou právě probíhající výstavu. Po přesunu na oběd do Humpolce navštívíme odpoledne (asi 14:30) galerii 8smičku s komentovanou prohlídkou k úžasné výstavě s názvem „Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu“, v níž se s Reynkovým dílem setkává 12 umělců z Francie, Rakouska, Německa, Maďarska, Rumunska, Číny a pochopitelně z Čech. Vystavující: Balthus, Josef Bolf, Alén Diviš, Li Kche-žan, Alfred Kubin, Alena Kučerová, Matouš Lipus, Victor Man, Věra Nováková, Silke Otto-Knapp, Bohuslav Reynek, Ivan Sobotka, Béla Tarr.

 

Na výlet je nutno se přihlásitjana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

 

Stanislav Hausvater většinu svého života prožil v obci Mírovka (před válkou Frýdnava); selskému stavení, v němž žije, se přezdívá Obrtlík. Vyučil se chovatelem hospodářského zvířectva, maturoval na SZTŠ (specializace chov koní, jezdectví). Na PF Univerzity v Hradci Králové vystudoval religionistiku, po Jiřím Reynkovi převzal v roce 2014 žezlo kostelníka farního chrámu ve Svatém Kříži. Prošel řadou povolání (kočí, traktorista, krmič býků, prodejce knih, zaměstnanec Vodoprávního úřadu), od června 2021 je správcem Reynkova petrkovského sídla. Své úvahy a verše nepravidelně publikoval mj. v Lidových novinách, Cestě Vysočiny a ve sbornících. Vydal sbírky „Texty“ a „Psáno vidlema“. Jeho neučesané verše občas prozrazují drsnou „undergroundovou“ filiaci – jejich autor koneckonců působí v kapele Krmná prasečí směs (styl tavern bigbeat). „Říkaj mi poéto/ myslí však vole/ překážím vpředu i uprostřed/ mé místo je dole,“ čteme v jeho první knížce. Což jen doplňuje sarkastické povzdechnutí z druhé sbírky: „Špatný sedlák, co na papír krákoře.“

 

Miloš Doležal je český básník, spisovatel a publicista. Je bývalým redaktorem Perspektiv a Českého rozhlasu Praha. Je autorem a spoluautorem řady rozhlasových pořadů a dokumentů zabývajících se druhou světovou válkou a komunistickým terorem v Československu. Připravil k vydání memoáry Antonína Bradny „Zaradoval jsem se“. Jeho biografie „Jako bychom dnes zemřít měli“, pojednávající o životě a smrti faráře Josefa Toufara, získala v anketě Lidových novin v roce 2012 ocenění Kniha roku. Napsal také knihu „Čurda z hlíny: Tři dokumentární povídky z protektorátu“,  knihy rozhovorů „Cesty božím (ne)časem“, „Prosil jsem a přiletěla moucha“, „Proti zlému krompáč a lopata“ a řadu básnických sbírek, například „Podivice“, „Obec“, „Les“. Aktuálně vyšla jeho sbírka „Jana bude brzy sbírat lipový květ“, která vyšla u příležitosti nedožitých pětapadesátin Jany Frankové Doležalové, herečky a vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Byla básníkovou ženou.

 

Humpolecká 8smička se nachází v komplexu bývalého soukenického areálu specializovaného od konce 19. století na výrobu hrubých suken či pevných loden. Továrna na vlněné látky Karla Trnky se roku 1948, stejně jako další humpolecké textilky, stala součástí národního podniku Sukno. V ten moment přestaly být závody sjednoceného textilního podniku spojovány se jmény nejznámějších humpoleckých továrníků a začaly být označovány pořadovými čísly 01 až 18. Zde přišla současná budova k označení číslem 08. Továrna fungovala jako přádelna vlnařských závodů až do roku 1989. Zchátralý objekt byl zrevitalizován do podoby unikátní soukromé galerie – zóny pro umění 8smička podle návrhu lokálního architektonického studia OK PLAN ARCHITECTS a slouží prezentaci moderního současného umění formou výstav, přednášek a dalších doprovodných akcí i vzdělávacích programů.