Fotografický a výtvarný workshop

Sobota, 20. srpna 2022 – 9:00; Dům přírody Litovelského Pomoraví - Sluňákov;

Člověk v krajině, krajina v člověku.

Vladimír Janek a Petra Vaculíková.

Letní výtvarný a fotografický ateliér v Domu přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov a blízké lužní krajině. Pořádá výtvarný odbor DDM Olomouc.

Workshop je již naplněn.