O festivalu

„Připadá mi to jako společná porada o našem světě“
Zdeněk Neubauer při jedné ze svých návštěv na besedách ekologických dnů

EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v Olomouci. Poprvé se uskutečnily v roce 1990. Ekologické dny Olomouc se postupně zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody v ČR.

 

Festivalu se zúčastňuje pravidelně více jak 20000 návštěvníků. Trvá zpravidla dva týdny a nabízí zejména tři dny besed, výlety na zajímá místa v krajině se skvělými průvodci, aktivity pro školy, výstavy, soutěže, konference a tradičně je jejich vyvrcholením prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci.

 

EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov, ale podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují členové dobrovolnického centra Sluňákov a studenti UP (zejména Udržitelný Palacký), bez kterých by akce nebyly uskutečnitelné. EDO se účastní stále více nevládních organizací a celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu EDO. Celá řada organizací a firem v regionu se připojuje k festivalu svými akcemi a tvoří tak obohacující doprovodný program.

 

EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. Odmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Programy EDO problémy neřeší, ale ukazují je na základě prezentace rozdílných názorů, v diskusi, společných setkáních. Jejich účastníci se snaží učit jeden od druhého a jejich dialog je veden především snahou pomoci hledat odpověď na aktuální ekologické i společenské otázky. Snažíme se, aby program spíše než mediálně nejvlivnější ekologické kauzy řešil otázky ochrany a tvorby přírody v kontextech (společensko kulturních).

 

Při všech akcích – a zejména při Ekojarmarku – dostávají lidé mnoho důležitých informací o stavu životního prostředí na Olomoucku, v celé České republice i v globálním měřítku. Program se pravidelně věnuje problematice omezení vzniku odpadů a jejich ekologicky přijatelné likvidaci.

 

EDO jsou setkáním ekologických nevládních hnutí z ČR, SR a zahraničí. Veřejnost poznává, že pod nálepkou „zelení“ se skrývá mnoho organizací s odlišnými názory i zájmy, ale se stejným cílem, ke kterému si každý může zvolit svůj vlastní přístup.

 

EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů na úrovni občan – nevládní organizace – úřady, vláda. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

 

Budeme rádi, pokud podpoříte náš festival: účastí, podílem na programu, finančně. Těšíme se na setkání s Vámi.