Asekol podporuje Sluňákov

Návštěvníci letošního Ekojarmarku, festivalu Ekologických dnů Olomouc 2019, mohli na Horním náměstí navštívit na celou řadu stanovišť, kde se dozvídali hravou formou mnoho informací o problematice odpadového hospodářství a předcházení vzniku odpadů.
ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení.
V rámci firemní podpory neziskových organizací předal regionální zástupce firmy Bc. Zdeněk Kovářík, DiS., Sluňákovu finanční dar. Je určen na vznik „blátoviště“ v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. 
Sluňákov díky této dotaci zatraktivní ještě v tomto roce areál pro pobyt rodičů s dětmi, kteří patří k nejčastějším návštěvníkům přírodně uměleckého parku.
Za podporu velmi děkujeme.