EDO 2023 Návrat do jarních měsíců

Ekologické dny Olomouc 2023 se po třech letech vrátí do svého původního a tradičního termínu konání – do jarních měsíců.

Do kalendářů si můžete poznačit následující data:

Besedy: 14. – 16. dubna

Výlety: 21. – 23. dubna

Edojarmark: 29. dubna

 

Tématem 33. ročníku ekologických dnů bude POŽÁR / TRADICE A TRANSFORMACE v proměnách společnosti a přírody.

 

Příroda si zpravidla s požárem poradí, od pradávna je tento živel součástí jejího tvoření. V ohni dochází k proměnám povahy věcí. Lidé mají z požáru strach. Snad i proto, že současné požáry stále více hoří lidským přičiněním, jsou odrazem našeho zacházení se světem. Z pohledu ekologické krize je nejhorší, když vyhoří náš zájem o přírodu a dění ve světě, o snahu přírodě porozumět a být jí blíž. Civilizační problémy se poslední dobou rozšiřují. Sotva některý problém částečně uhasíme, už je tu jiný a za obzorem plápolají další. Máme úzkost a zesilující pocit, že musíme něco zásadního změnit, ve společnosti, v krajině, která je naším domovem, … ale jak? Podoby lidských snah se neobrátit v prach.

EDO 2023 jako ohnisko zájmu o náš svět vyzařující svou energii k těm, kteří chtějí být u toho.

 

 

Vše se opět bude odehrávat v sídle Sluňákova v Horce nad Moravou. Pro aktuální informace můžete sledovat facebookovou skupinu Ekologické dny Olomouc – Sluňákov nebo webovou stránku www.ekologickednyolomouc.cz

 

Opět se můžete těšit na výstavy, workshopy, aktivity pro rodiče s dětmi, pestrý program pro pestrou přírodu a krajinu.