Ekologické dny Olomouc 2022 BUBLI*fuck

POBYT A KOMUNIKACE V UZAVŘENÝCH BUBLINÁCH PROPOJENÉHO SVĚTA
 
EDO 2022 / BUBLI*fuck
 
16. 9. – 9. 10. 2022
 
32. ročník společné porady o našem světě.
 
 
Sledujte nové stránky www.ekologickednyolomouc.cz
 
 
Přidejte se k facebookové události 
 
 
Přidejte se ke skupině Ekologické dny na facebooku a budete mít nejaktuálnější informace z první ruky. 
 

Lze aktuálně ve veřejném prostoru plném názorových střetů vzájemně nesmiřitelných skupin komunikovat zásadní otázky dneška?

 

Umíme v éře nastupující umělé inteligence rozlišit podstatné od méně významného?

 

Nemění svět počítačů významy způsobem, v němž organická zkušenost člověka se světem začíná ztrácet smysl?

 

Lze problémy s ohrožením přírody řešit na základě vědecké specializace, … co s laiky? … co s odpírači environmentální krize?

 

Má osobní, žitá zkušenost s přírodním světem v lidském měřítku ještě nějaký podstatný význam pro poznání světa v éře statistických modelů, nanotechnologií a fotografií černých děr?

 
 
EDO 2022 nabízí prostor, kde bubliny praskají, spory jsou východiskem pro nacházení porozumění, pro hledání souvislostí, kde pečujeme ve společné poradě o smysl našich snah o bližší sepětí člověka a přírody (krajiny).