Hranická propast nejhlubší zatopená propast světa

Úterý, 19. února 2019 — 18:00; Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby

Co o ni ještě nevíme? Ekologický večer.

Nejhlubší propastí světa je nyní Hranická propast ležící uprostřed Moravy. A to ještě nebylo dosaženo jejího dna. Na přednášce budou prezentovány výsledky nejnovějších výzkumů a objevů Hranického krasu a také hypotézy a videozáznamy z potápěčských průzkumů Hranické propasti i vstupu do plynových jezer Zbrašovských jeskyní. Dozvíte se, proč je Hranická propast vlastně nejhlubší, jaká je její maximální hloubka i to proč ještě nebyla dosažena. Bude poodhaleno také tajemství spojení propasti s nedalekou řekou Bečvou a minerálními vodami v lázních Teplicích.

Mgr. Milan Geršl, Ph.D., je geolog a speleolog. Výzkumu Hranického krasu věnuje od roku 1998. V Hranickém krasu se dlouhodobě zabývá výzkumem geneze hydrotermálních sintrů, geochemií krasových vod a plynů a zákonitostmi jejich výskytu v prostředí hydrotermálních systémů. Dále se zabývá ochranou a inventarizací specifických hydrotermálních objektů. V současné době se zabývá především geochemií plynů, nekonvenčními zdroji plynu a jejich využitím jako energetické suroviny a také řešením geochemických otázek pomocí počítačového modelování, vícerozměrných statistických procedur a neuronových sítí.