Laškovně o záchodech – Zlata Hálová

Úterý, 5. března 2019 — 18:00; Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby

Laškovně o záchodech (ano, opravdu WC) v Etiopii. Vyprávění s promítáním fotografické dokumentace, jak lze na téma WC uvidět vážné enviromentální problémy a běžný život žen i mužů v Africe.

PhDr. Zlata Hálová, CSc. vystudovala jednooborovou psychologii na MU Brno. O 7 let později pak získala doktorát sociální psycholologie KU Praha. A za dalších 7 let obhájila dizertační práci týkající se oblasti psychologie umění se zaměřením na estetické vnímání: „Městské prostředí (architektonický parter) dotvořený sochařskými díly“. Po kratším působení na katedře psychologie MU Brno založila začátkem roku 1990 Psychocentrum. Jednu z prvních psychologických poraden s důrazem na prevenci psychických problémů – psychosomatiku a sebeuvědomnění. Poznatky jógy a životosprávy se staly součástí její práce. A s praktickým využitím terapií užívajících změněného stavu vědomí jako přístupu k podvědomým traumatům, vytvořila speciální program práce na sobě, pro celkové psychosomatické vyladění. V roce 2015, po 25 letech nepřetržité práce, poradnu Psychocentrum uzavřela. Nyní se věnuje přednáškové činnosti a osobnímu hobby, kterým je poezie. Vydala 2 básnické sbírky. Z dlouholetého zájmu o ekologii vznikla přátelská, finančně žádnou oficiální organizací nedotovaná, spolupráce s belgickým krajinným architektem Holgerem Schröderem. Ten v letech 2006-2017 pracoval celkem 8 let v Ethiopii na tématech zadržování vody v krajině a zabraňování erozi půdy. V jeho doprovodu podnikla v roce 2011 první cestu přes ethiopský kraj Amhara a v roce 2017 druhou cestu do kraje Tigray. Výhodou těchto cest bylo pro sociální psycholožku to, že její průvodce mluví i čte hlavním a povinným jazykem Ethiopie, amharštinou. Z těchto cest vznikla – mimo jiné – sociálně psychologická fotografická dokumentace ethiopských WC. Dokresluje vážná pozorování, jak mohou být základní životní děje odlišné pro muže a ženy (termín gender je úmyslně nepoužit).