První vlaštovka jaro nedělá… ...ale hejno už ano.

Sobota, 6. dubna 2019 — 14:00; Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov

Odpoledne pro rodiče s dětmi. Vlaštovky jsou tady, všimli jste si? Cesta z Afriky byla dlouhá 10 000 km a trvala jim čtyři týdny. Pojďte je přivítat a probudit přírodu a Sluneční horu k životu. Jarní procházka galerií v přírodě. Poslední vstup na trasu v 17 hodin, ukončení v 18 hodin. Rodinné vstupné 100 Kč.

Přidejte s k události na facebooku.

Program v rámci zahájení turistické sezóny v Olomouci u příležitosti veletrhu TOURISM EXPO.

 

Doprovodný program:

Koňské postroje v době bronzové a železné.

 

Ukázky s výkladem začátky  15:30 a 16:30 u hliněných pecí.

 

Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že (pre)historie byla psána z koňského hřbetu. Kůň kráčí po boku člověka téměř od nepaměti, byl nejen masitou potravou, ale i zdrojem materiálu, pracovní síly, byl dopravním prostředkem, majetkem a symbolem, byl dokonce vtěleným božstvem a nesporně také přítelem člověka. Díky tomuto zvláštnímu vztahu měl své významné místo v životě pravěkých společností. Důležitosti nabývá kůň zejména v samém závěru doby bronzové v souvislosti s příchodem kmenů (nomádů či polonomádů), jejíž život byl koňskému hřbetu uzpůsoben. Z tohoto časového úseku evidujeme v archeologii prudký nárůst součástí koňských postrojů. V následujícím období, době halštatské, se již kůň plně etabluje a to zejména jako vlastnictví a prostředek sebeprezentace nevyšší společenské vrstvy ‒ velmožů a velmožek, kdy je používán jak k jízdě, tak k zápřahu do honosně zdobených ceremoniálních vozů. V době laténské je pak nejspíše využíván i k transportu obchodních komodit, ale zůstává zejména výsadou a jakýmsi symbolem vládnoucí a bojovnické vrstvy obyvatelstva. Ale jak vůbec koňské postroje fungovali? Kam patří který řemínek? Jak kůň reaguje na určité typy postrojů? Jaké jezdecké techniky využívali pravěcí lidé? Mohli Keltové (a Germáni) jezdit jen s jednou ostruhou? A dobyli Keltové Evropu na jelenech? Přijďte s námi hledat odpovědi na tyto otázky. Němé archeologické prameny a muzejní kousky oživí přesné a funkční repliky, které budeme následně experimentálně testovat přímo na koni. A aby nezůstalo jen u koní, k vidění budou i repliky dobových oděvů.

 

Pořádá katedra historie Filosofické fakulty UP v Olomouci. 

Workshop podpořila Katedra historie FF UP v rámci grantu IGA_FF_2019_011 Společnost v historickém vývoji od pravěku po moderní věk V.