Stanislav Komárek Města a městečka. Memoáry.

Pondělí, 3. prosince 2018 — 18:00; Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo Hudby

Je míň té lásky na světě/než blaha v marných snech/že by ji ptáček maličký/unesl na křídlech/ on by s ní moře přeletěl/na šířku, na délku/ni pérka by si nesmočil/          v barevném křidélku

Proč vlastně memoáry? 
Není lepší o tom, co minulo a je pryč, mlčet? 
Má nějaký význam zaznamenávat „historii v malém“? 
Proč nás vlastně minulost zajímá? 
Žije mládí z nadějí a stáří ze vzpomínek? 
Dá se vůbec něco zaznamenat z klidných časů, které jsou dnes? 
Jak moc jsou vlastně klidné?

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Studoval entomologii na UK v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a v zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Měl zájem o etologické a antropologické koncepce (např. A. Portmann, J. v. Uexküll, K. Lorenz a O. Koenig). Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na Katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna, také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, mimikrách. Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda), a autorem celé řady knih: „Dějiny biologického myšlení“, „Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy“, „Lidská přirozenost“, „Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika“, „Ptáci v Čechách 1360 – 1890 aneb tajemství rytíře von Sacher – Masocha“, „Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací“, „Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie“, „Ochlupení bližní. Zvířata v kulturních kontextech“, „Evropa na rozcestí“. Napsal také beletristické romány „Opšlstisova nadace“, „Černý domeček“, „Mandaríni“. Je autorem sbírky básní „Kartografie, Kaligrafie, Holografie“, „Mé polopouště“. Absolvoval řadu poznávacích cest po celém světě.

http://www.stanislav-komarek.cz/