Udržitelnost v praxi Ekologický večer

Středa, 11. května 2022 — 10:00; Pevnost poznání
Chcete se nechat zasvětit do tajů udržitelnosti? Není nic snazšího. Udržitelná univerzita (hlavní pořadatel a iniciátor programu) a Sluňákov ve spolupráci s Oddělením dalšího vzdělávání a inovací ve výuce připravilo vzdělávací program na téma Udržitelnost v praxi: Jak se nás udržitelnost dotýká v běžném životě? Uskuteční se 11. května od 10 do 12 hodin v Pevnosti Poznání.
 
V první části uvedeme téma udržitelnosti, druhá část proběhne metodou pecha kucha, kdy 6 osobností z regionu Olomouc představí své profese, které jsou spojeny s udržitelností. Účastníci se tak budou moci dozvědět, proč se lidé rozhodli věnovat udržitelnému způsobu života a co to pro ně znamená.
 
Sluňákov Vás zve na další akce:
 
Předcházející Ekologický večer:
Pondělí 9. května 2022, 18:00
Mozarteum (sál), Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Václavské náměstí 3.
Aleš Palán / Robinsoni a donkichoti.
 
 
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC/EDO 2022
BUBLI*fuck
16. 9. – 9. 10. 2022
32. ročník společné porady o našem světě.
POBYT A KOMUNIKACE
V UZAVŘENÝCH BUBLINÁCH
PROPOJENÉHO SVĚTA
EKOJARMARK: 24.9.2022
BESEDY: 7.-9.10.2022
vše opět v areálu Domu přírody Litovelské Pomoraví a v nízkoenergetickém domě v Horce nad Moravou.
www.slunakov.cz
FB skupina: Ekologické dny Olomouc-Sluňákov
https://www.facebook.com/groups/222005604657338
Akce se konají se koná v rámci projektu EDO 21 – 23.
 
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
 
PODPORA EDO 22:
Státní fond životního prostředí (www.sfzp.cz),
Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz),
Olomoucký kraj,
Statutární město Olomouc,
Olomouc třídí odpad,
Muzeum umění Olomouc,
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.