Václav Bělohradský Ekologický večer

Úterý, 28. března 2023 — 17:00; Knihovna města Olomouce

Srdečně vás zveme na druhý ekologický večer v rámci festivalu Ekologické dny Olomouc 2023. Vzácným hostem bude filozof a sociolog Václav Bělohradský, který představí svou nejnovější knihu Čas pléthokracie: Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně.

 

Úterý 28. března, 17:00, Knihovna města Olomouce (nám. Republiky 1, Olomouc)

 

V podtitulu knihy Čas pléthokracie se říká „když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně“. Komunikační a informační revoluce umožnila lidem propojovat se v různá kritická množství a být tak větší než celky, v jejichž rámci původně jednali: třeba studenti angažující se v protestech proti určitému pojetí výuky se mohou snadno s mnoha jinými protestujícími napříč celým světem a být tak větší než instituce, jíž jsou částí.  Řeckým slovem pléthos (množství) označme jednotlivce, kteří se dokáží sami sjednotit „teď a tady“ – mimo „permanentní struktury“ – k dosažení cílů, které považují za „smysluplné“. Politika založená na stranách a funkcionářích vymírá, ale její vymírání je vyvažováno stále rozsáhlejším využíváním nových možností kolektivního jednání, jako jsou crowdfunding, globální zelený aktivismus jako například hnutí Extinction Rebellion a jiná nadnárodní politická hnutí.

 

Pro Hegela byly světové dějiny arénou, kde spolu bojují pravdy a vítězná pravda vnáší do světa sjednocující hledisko, je „světovým duchem“, který vytrhává naše životy z místních kronik a vhazuje je do „dějin světa“, kde jsou osvíceny „vyšším hlediskem“. Dnes ale se světový duch stále více podobá rytíři smutné postavy Quijotovi v sedle své kulhající kobyly.

 

Komunikační a informační revoluce vytváří nové prostory, v nichž se nejen vedou hybridní války, ale formují se v nich i nové arény jednání – kyberprostor, planetární prostor, trh se sekvencemi DNA. Objevují se tu partyzáni, kteří jednají nezávisle na moci funkcionářů starých celků, inspiruje je „preventivní neposlušnost“ k systémům, které smrtelně ohrožují „zeleň světa“ – pozemské prostory rození a umírání.

 

Musíme si neustále připomínat sylogismus trávy: „tráva umírá, lidé umírají, lidé jsou tráva“ Gregory Batesona. Přišel čas osvobodit přírodu ze zajetí v plánech korporací, které se smrtelností trávy nepočítají. A tedy ani s lidmi ne.

 

Přidejte se k facebookové události ať vám nic neunikne.
 
 

Ekologický večer pořádají:
– Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
– Knihovna města Olomouce

 
 
 
 
Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 – 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.