VYHYNEME? Ekologický večer

Středa, 8. listopadu 2023 — 17:00; Pevnost Poznání

JAROSLAV PETR, středa 8. listopadu od 17 hodin, beseda se uskuteční v Pevnosti poznání v Olomouci, Laudonově sále.

 

Plodnost klesá. Nejen u obyvatel této planety, ale dokonce i u živočichů žijících ve volné přírodě. Vyhyneme? Jaké jsou příčiny? Nakolik se na tom podílí znečištění životního prostředí tzv. endokrinními disruptory? A co proti tomu můžeme dělat?

 

Jaroslav Petr vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá biologií reprodukce. Je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze, kde vyučuje biotechnologie a bioetiku. Biotechnologie vyučuje také na přírodovědeckých fakultách Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. Píše populárně vědecké knihy (např. Desatero smyslů), spolupracuje např. s Českým rozhlasem, Lidovými novinami, Hospodářskými novinami nebo časopisem Vesmír.

 

Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 – 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.