Výzva k podání nabídek Rekonstrukce a přístavba vzdělávací infrastruktury

Středa, 1. prosince 2021 — 08:00;

Výzva k podání nabídek

Souhrnná zpráva

Technická zpráva

Vizualizace

Souhlas AOPK

Vzor cenové nabídky

Vzor čestného prohlášení

Vzor rozpočtu

Vzor smlouvy o dílo