Za historií Moravského krasu Výlet EDO 2022

Pátek, 16. září 2022 — 08:00; Dům přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov
Prohlídka archeologické expozice Muzea Blanenska a po obědě jeskyně Býčí skála s aspektem na její historii a prehistorii.
 
Návštěvníkům bude jeskyně představena jako přírodní a kulturní produkt v retrospektivě 15 tisíc roků. Zřejmě spatří i rekonstrukci největšího předmětu, jaký známe z pravěku České republiky, tedy čtyřkolový vůz z doby halštatské. Jde o nádherný doklad pravěkého řemesla. To vše s odborným výkladem a v klidu. Před vypuknutím velké sobotní akce „Návrat do Býčí skály“.
 
Průvodci – Martin Golec a Marek Novák
 
Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice – autobus. Předpokládaný návrat do 17:00.
 
!!Na výlet je nutno se přihlásit!! jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.
 
Výlet se koná v rámci festivalu Ekologické dny Olomouc 2022 www.ekologickednyolomouc.cz
 
„Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí rozhodnutí ministra životního prostředí“