Zelený ostrov Seminář pro pedagogy

Úterý, 18. října 2022 — 09:15; Dům přírody Litovelského Pomoraví - Sluňákov
Zveme pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol na seminář, kde představíme celoroční projekt „Zelený ostrov“, který vám pomůže při naplňování cílů environmentální výchovy ve vaší škole.
 
Ostrov mohou děti vnímat jako symbol naší planety Země, která je ve vesmíru jediným známým ostrovem života. Pokud si tento náš ostrov poškodíme nebo zničíme, těžko se budeme poohlížet po jiném.
 
Projekt „Zelený ostrov“ je vytvořena na základě skutečného příběhu ostrova Krakatau. Ostrov byl po sopečné erupci zcela zničen, ale život se na něj znovu navrátil. Stal se opět zeleným ostrovem plným života.
 
Metodika neřeší pouze problematiku jednoho průřezového tématu, dotýká se i dalších, zejména Osobnostní a sociální výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
 
Materiál slouží jako návrh aktivit využitelných k danému tématu tedy nikoliv jako předpis, který se musí přesně splnit. Je možné si vytáhnout pár nápadů nebo zkusit všechno.
 
 
PRAKTICKÉ INFORMACE:
– Přihlašování je možné do 17. října na stránce https://slunakov.cz/seminare/?kod=224
– Cena je 1000 Kč. Členové sítě MRKEV a Mrkvička mají snížený poplatek na 900 Kč
– Seminář je akreditován MŠMT
– Každý účastník si odnese tištěnou metodiku a pracovní listy
– Více informací o semináři vám ráda poskytne kolegyně Karla Rulíková na e-mailu karla.rulikova@slunakov.cz nebo telefonu 585 388 206
– Další nabídku seminářů naleznete na https://slunakov.cz/vzdelavani-pedagogu/