Organizace denních programů

Přihlašování na denní lektorované a samoobslužné programy na školní rok 2024/2025 bude spuštěno v úterý 27. srpna 2024 v 9:00.

nabídka denních programů 2024/2025

 

Objednávání denních programů

V nabídce denních programů najdete témata programů, věk a období v roce, pro které jsou programy určeny, délku, cenu a popis jednotlivých programů. Programy se objednávají prostřednictvím online formuláře.

 

Počet lektorovaných programů je z kapacitních důvodů omezen na tři na školu a jedna třída (skupina dětí) může na program přijet ve školním roce jen jednou. Pokud si přejete objednat více programů, rádi další programy zařadíme do seznamu náhradníků a oslovíme vás v průběhu školního roku v případě uvolnění termínu.

 

Počet samoobslužných programů na školu není omezen.

 

V případě zájmu je možné objednat dva programy na stejný den. Mohou proběhnout dva různé lektorované programy nebo lektorovaný a samoobslužný program, kdy každá skupina absolvuje jiný program.

Kontakt:

Libor Sukup

tel.: 585 154 839

email: libor.sukup@slunakov.cz

 

 

Lektorované programy

Výuka programu je zajištěna sluňákovskými lektory, kteří připravují celý program, místo pro výuku i všechny pomůcky. Při programu je zapotřebí i přítomnost doprovázejícího pedagoga, který nese zodpovědnost za své žáky.

 

Programy jsou určeny pro skupiny o 15–30 žácích.

 

Lektorované programy jsou v nabídce rozděleny do tří skupin podle místa konání: vnitřnívenkovní nebo kombinované.

Samoobslužné programy

Programy jsou připraveny z jednoduchých a ozkoušených aktivit, které si vede sám pedagog.

 

Pedagogům předem zašleme podrobný popis programu v elektronické podobě doplněný o fotky aktivit a pomůcek. Při příchodu na Sluňákov obdrží pedagog vytištěný popis programu a veškeré potřebné pomůcky.

 

Programy jsou navrženy pro skupiny o 15–30 žácích a  jsou určeny do venkovního prostředí v okolí Sluňákova. 

 

Před programem a po programu je možné využít zázemí budovy Sluňákova – toalety, posezení ve vstupní hale a turistické informační centrum s obchůdkem.

 

Tvorba a realizace programů je finančně podpořena Olomouckým krajemStatutárním městem Olomouc a Ministerstvem životního prostředí ČR. Statutární město Olomouc podporuje programy také prostřednictvím odpadové projektu administrovaného skrze Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.