Určovací klíč – Les – živočichové

99 

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy měkkýšů, hmyzu, ptáků, savců vyskytující se v lesích na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava