Pátrací hra

Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví

Sedm bran které se chytáte objevit nejsou stále stejná místa a objekty, nýbrž se v čase a prostoru proměňují. Jindy je třeba najdete na jiném místě, ale pro dnešní pátrání vám pomůže následující mapka:

1. Brána poutníků – most poutníků
2. Brána větrná – střecha nízkoenergetického domu
3. Brána ohňová – cihly v Rajské zahradě
4. Brána sluneční – lesní chrám
5. Brána zemní – Sluneční hora
6. Brána vodní – bobří hrad
7. Brána poetická – Ohniště zlaté spirály

1. Brána Poutníků

mostek

První část hesla rozluštíte podle nápisu na mostku poutníků, který je před vstupem do informačního centra. Použijte správná písmena podle fotografie.

 

zapište první část hesla


2. Brána větrná

střecha nízkoenergetického domu

Vystupte na střechu do nejvyššího bodu a rozhlédněte se po přírodní galerii. Prohlédněte na místa, jejichž návštěvu máte před sebou, a pokud máte štěstí na počasí, nechte vítr pohrávat si s vašimi vlasy.

 

Druhou část hesla tvoří jedno slovo ze čtyř písmen. Pro jeho odhalení se postavte do středu oválné plochy a pohlédněte do všech světových stran. Budete-li pozorně hledat, v blízkosti najdete vždy jedno písmeno ve směru každé světové strany. Pomůže vám větrná růžice na obrázku. První tři písmena vypadají podobně, ale to čtvrté, na straně západní, se od ostatních trochu liší – je to prostřední písmeno nápisu na komíně.

 

zapište druhou část hesla


3. Brána ohňová

cihly v Rajské zahradě

Poté, co vychutnáte kouzlo Rajské zahrady, nezapomeňte také na pátrací hru. Zaměřte se na ohněm ostře vypálené tereziánské cihly, které František Skála použil na různá místa v Rajské zahradě.

 

Ve zdech starých domů v Olomouci a jeho okolí dodnes nacházíme cihly ze zrušené olomoucké bastionové pevnosti. Nesou nápis FMT – monogram císařovny Marie Terezie a jejího manžela Františka. "Tereziánky" byly ostře páleny, aby dobře odolávaly vlhkosti a při demolici pevnostních staveb byly dobrým obchodním artiklem mezi místními obyvateli.

Klíčem k další části hesla je chybějící číslice na jedné konkrétní cihle na obrázku. Chybějící číslice určuje řádek hlavního odstavce, na dřevěné cedulce před vstupem do Rajské zahrady. Použijte nejkratší slovo na tomto řádku. Na začátek vepište opak nalezeného slova, pak spojku „i“ a teprve nakonec ono nalezené slovo.

zapište třetí část hesla


4. Brána sluneční

Lesní chrám

Lesní chrám je stavba zasvěcená slunci. Stavba natočena ke čtyřem světovým stranám, najdete zde uvedené body slunovratu a rovnodennosti. Na dřevěných sloupech jsou slova související se sluncem – negativní i pozitivní. Na lavicích navíc najdete stromy keltského stromového kalendáře i s týdnem, ke kterému patří a také s odpovídající charaktero-vou vlastností. Až si vše dobře prohlédnete, můžete se postit do pátrání.

Čtyři písmena čtvrté části hesla jsou součástí nápisů na některých dřevěných sloupech. Chcete-li najít ty správné, postavte se přímo do středu lesního chrámu, zůstaňte na místě a následujte pokyny. Vyhledejte očima nápis akát (na lavici či na kovovém sloupku) a zjistěte, který dřevěný sloup je ve stejném směru jako název akát. První písmeno z nápisu na tomto dřevěném sloupu je písmeno, které hledáte. Podobně najdete další tři písmena:

 

2. první písmeno nápisu na dřevěném sloupu v zákrytu s nápisem olše

3. páté písmeno nápisu na sloupu v zákrytu s nápisem buk

4. čtvrté písmeno nápisu na sloupu v zákrytu s nápisem líska

 

Výsledné slovo se v lesním chrámu nachází i samostatně. Najdete jej?

zapište čtvrtou část hesla


5. Brána zemní

kameny sluneční hory

Sluneční hora vypráví mnoho příběhů. My dnes budeme hledat příběhy kamenů, které jsou v podzemí Sluneční hory důmyslně rozmístěné. Heslo se skládá z pěti PÍSMEN na plánku na této straně. Použijte jen ta písmena, která v plánku označují místo pěti konkrétních kamenů. Kameny, které hledáte, mají názvy ukryté (popořadě) v následujících skrývačkách:

 

1. Adame, ty stoupáš příliš rychle, odpočiň si chvíli
2. šéf vždy příkře mentoruje své podřízené
3. Když se jeden z bratrů žení, nevěsta bude moje švagrová.
4. I když často jen tlachá, tu a tam přece jen něco udělá.
5. Pustil hamr a mordoval do železa, co to šlo.

kameny v hoře - ty z nich, které vám pomohou odhalit heslo jsou ve skrývačkách.

achát – chalcedon (Mexiko). velký leštěný kámen s patrnými vrstvičkami upevněný ve stěně ve výšce krku

křišťál (Brazílie): Malá geoda – dutý kámen upevněný na zdi, do praskliny můžete vložit prsty.

čedič (Stěny u Děčína): Leštěné zrcadlo usazené ve stěně. Rozpůlený šestibokého čedičový sloupec.

jaspis (Kracíkův lom Doubravice): Leštěný kámen tmavě červené barvy, usazený ve zdi nad sedátkem

křemenec – Sluňák (Písečný vrch, Louny): Jasně žlutý kámen usazený nad sedátkem.

křemen (Krkonoše): Dva světlé kameny pro dotyk čelem. Upevněné ve zdi, ve výšce dospělého i dítěte.

ametyst (Brazílie): Velká geoda (dutina v kamenu) na stropě chodby s fialovými krystaly uvnitř.

mramor (Supíkovice): Místo tichého stání – otisky bosých chodidel.

růženín (Brazílie): Jasně růžové kameny, když se předkloníte, můžete se jich dotknout hrudí (srdcem).

křišťál (Brazílie): Jasně bílý kámen upevněný na zdi. Drobná prohlubeň určená ke zkoumání prsty

vápenec (lom Vitošov): Krápníková výzdoba zachráněná při těžbě vápence.

zapište pátou část hesla

 

6. Brána vodní

bobří hrad

Na zdejším rybníce se usadili bobři. Pracují kolem tak pilně, že stopy jejich činnosti prostě nemůžete přehlédnout. A to ani v létě, kdy jsou všechny stopy a značky méně znatelné. Vodní brána není tentokrát součást lidské stavby. Je to místo, kde bobři bydlí (hrad) a vypadá jako hromada větví s bahnem a je na ostrově. Protože stopy po bobří práci rádi ukazujeme dětem, označili jsme hrad (a také zásobárnu) žlutými cedulkami s čísly. Teď to vypadá, jako kdyby bobři měli i číslo popisné.

 

Vyluštěte bobří křížovku, tajenka skrývá předposlední část hesla k pokladu. Ve kterém sloupci najdete tajenku? To vám napoví číslo kterým je označena zásobárna! V závorce najdete nápovědy – přesmyčky správných výrazů.

 

1. Bobr není rostlina, je to… (oživ čich)
2. Bobři se vždy snaží zacpat místo, kudy uniká voda. Na našem rybníce tedy ucpávají… (dostavil)
3. Vodní nádrži, ve které naši bobři žijí, říkáme… (by knír)
4. Na břehu kolem rybníka najdete bobří skluzavky. Jsou to cestičky, kterými bobři často chodí. Vylézají na břeh a sjíždí do vody tak dlouho, až skluzavku doslova… (ují zde)
5. Místu uprostřed rybníka, kde mají bobři hrad, se říká… (vor sto)
6. Sem napište znovu první slovo této křížovky – abyste to neměli tak těžké
7. Aby bobři poznali kde je jejich území, používají pachové značky. Když chce bobr zjistit, kdo značku udělal, tak ji… (čouhá cm)
8. Hromada větví ve vodě vedle hradu je vlastně sklad jídla na zimu. Odborníci té hromadě říkají… (naráz bosá)
9. zopakujte slovo z pátého řádku této křížovky
10. zopakujte slovo z druhého řádku této křížovky
11. Na jaře najdete u rybníka tu a tam hromádku ohlodaných větviček. Bobři si po jídle zkrátka moc neuklízí. Takové místo se (podobně jako u lidí) nazývá …. (jen ladí)

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.=1.
7.
8.
9.=5.
10.=2.
11.

zapište šestou část hesla


7. Brána poetická

zlatý řez

V našem vnímání krásy, zvláštním způsobem figuruje jakýsi ideální poměr, který našemu oku nejvíce lahodí. Říkáme mu zlatý řez. Malíři i fotografové podle něho promýšlí kompozici obrazů.

Zvláštní je také to, že se tento poměr velikostí vyskytuje velmi často v přírodě. Najdete ho ve způsobu růstu šupin na šišce nebo semen na slunečnici, rostou podle něj listy některých rostlin nebo šnečí ulita. Marcel Hubáček se rozhodl vybudovat Ohniště zlaté spirály, která využívá poměru zlatého řezu přesně tak, jak uvádí vedlejší informační cedule.

Poměr zlatého řezu můžeme vyjádřit číslem φ (fí) ≈ 1,618, které (podobně jako známější číslo pí π) má zřejmě nekončící řadu číslic za desetinnou čárkou. Pro naše účely uvádíme číslo záměrně o něco přesněji:

1,6180339

Tyto číslice teď vytvoří klíč pro nalezení poslední části hesla. Na druhé straně již zmíněné cedule najdete text Bilbovy písně, ve kterém písmena vyhledejte podle následující tabulky:

první slovo poslední části hesla

řádek/písmeno
6/3; 3/1; 1/3; 8/1; 9/3; 3/1

druhé slovo – písmena v řádcích písně počítejte nyní odzadu!

řádek/písmeno odzadu
1/1; 8/1; 8/8; 3/6; 6/9

zapište sedmou (a poslední) část hesla

  

Celé znění hesla

Celé znění hesla (poskládané z vašich odpovědí) si můžete pohodlně přečíst po stisku následujícího tlačítka. Ověřte si, že heslo dává smysl a hurá pro poklad. Dostanete jej na informačním centru, když se obsluze pochlubíte se správným zněním hesla.