Doškolování nejen pro koordinátory EVVO

Pavlína Vrbová, Helena Nováčková

Dvoudenní setkání pro pedagogy, kteří plánují, koordinují a realizují environmentální výchovu na školách a hledají nové podněty pro výuku. Seminář nabídne několik různě zaměřených bloků včetně vzájemného sdílení příkladů dobré praxe. Tradičně nás čeká setkání s inspirativním pedagogem, aktivity v přírodě využitelné i v rámci pobytových akcí školy ( školy v přírodě, sportovní kurzy) a aktivní občanství v době klimatické změny. Všechna témata jsou zprostředkována prostřednictvím praktických aktivit, které jsou současně realizovatelné s žáky.

 

Pozvánka

cena: za občerstvení 240 Kč