Ekoškola v kostce

Karla Rulíková

Seminář pro pedagogy škol, které se chtějí zapojit do mezinárodního programu Ekoškola. Během 4 hodinového semináře máte možnost získat všechny potřebné informace o fungování mezinárodního programu Ekoškola. Seznámíte se s jeho cíli, metodikou a způsobem práce. Dozvíte se výhody i možné obtíže při realizaci programu.

 

Pozvánka

cena: 0 Kč