Ekoškolka – jak začít v novém roce

Karla Rulíková, Simona Neprašová

Setkání učitelů mateřských škol zapojených do programu Ekoškola. Na semináři se zaměříme na to, jak nastartovat činnost Ekotýmu v novém školním roce, jak navázat na činnost v roce minulém, případně jak se vyrovnat se změnami v Ekotýmu i ve školce.

cena: 0 Kč