Ekoškolka – připravujeme se na audit

Karla Rulíková, Simona Neprašová

Seminář pro pedagogy mateřských škol, které se připravují nebo se budou připravovat na audit. Účastníci se seznámí s praktickými kroky, jak se na audit připravit, budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků. Účastníci získají praktické zkušenosti z auditů na MŠ a budou moci reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola.

cena: 0 Kč