Globální témata napříč předměty

Petra Gajová, Johanka Krajčírová, ARPOK

Jak otevřít globální téma napříč několika předměty si ukážeme během interaktivního workshopu. Vyzkoušíme si lekce do konkrétních předmětů (především do těch přírodovědných) a budeme pracovat s metodami kritického myšlení a mezipředmětovými vazbami. Lekce vytvářeli učitelé 2. stupně ZŠ k tématům jako jsou klimatická změna, migrace, gender, propojenost světa a budou k dispozici v komplexní metodice. Co si odnesete? Nové metodické materiály, inspiraci a podněty od vašich kolegů.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

cena: 0,- Kč