Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování

Roman Musil

Opakování úspěšného praktického semináře z loňského roku, na němž lektor představí metody pro aktivní učení a aktivní vyučování. Seznámíme se především se skupinovými vyučovacími metodami, které podporují aktivní učení žáků, jako je hraní rolí, brainstorming, diskuse, debata, mentální mapy nebo kolečka. U jednotlivých metod lektor představí, jaké klíčové kompetence metoda rozvíjí, kde ji lze uplatnit ve výuce, jak je náročná na přípravu a především jak ji prakticky při výuce využít. Jednotlivé metody si sami vyzkoušíme.

cena: 1 000 Kč