Škola bez odpadu – jak začlenit žákovské projekty do výuky – pro pedagogy z Olomouce

lektoři Sluňákova

Seznamte se s odpadovou výzvou magistrátu města Olomouce a zapojte se do ní se svými žáky! Aktivně si vyzkoušíme využití projektové metody v procesu snižování odpadu, seznámíme se s inspirativní dobrou praxí v projektovém vyučování a v posilování motivací žáků zapojit se aktivně do environmentálně šetrného jednání.

Pozvánka PDF

cena: 0,- Kč