Odpovědný turismus

Pavel Žwak, Karin Majerová (ARPOK)

Seminář nabídne inspiraci do výuky, jak uvažovat s žáky, co lidi (i je samotné) vede k cestování, jak analyzovat pozitiva a negativa, které turismus přináší místním lidem, cestovatelům, životnímu prostředí i hospodářství. Zaměříme se na to, jak můžeme zvažovat jednotlivé varianty ubytování, stravování a trávení volného času na své dovolené tak, aby byly negativní dopady cestování co nejmenší, nebo jak hledat, kde se přání a potřeby turistů setkávají s přáními a potřebami místních lidí. Díky tomu můžeme vést žáky k zodpovědnějšímu rozhodování a rozvíjet kritické myšlení.

cena: 500 Kč