Partnerská a efektivní komunikace s kolegy a podřízenými 

Blažena Mačáková

Cílem semináře bude posilovat partnerskou komunikaci ve školách, rozvíjet komunikační obratnost pedagogů a eliminovat domněnky a předsudky. Budeme se zabývat zásadami dialogu – řečí těla, komunikací, respektem, otevřenou myslí, sílou otázek a jejich efektivitou. Pracovat budeme s domněnkami a předsudky – myslím nebo vím, s pravidlem 50/50 (mluvím/naslouchám) a další.

cena: 900 Kč