Terénní přírodovědná praktika I (ŠABLONY) – SEMINÁŘ ZRUŠEN

Martin Rulík, Václav Dvořák

Potřebovali byste obnovit nebo doplnit odborné přírodovědné znalosti? Zajímá Vás hydrobiologie a botanika? Přijeďte na seminář s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci, doplnit si můžete znalosti z botaniky a také z hydrobiologie. Čekat nás bude pozorování a určování druhů v terénu i pod lupou v učebně, doprovázené odbornými informacemi o indikačních druzích ve vodách a různé zajímavosti ze světa vodních organismů.

cena: 1000 Kč
pozvánka