Učíme se venku

Libor Sukup, Karla Rulíková

Přijďte si osahat principy a prostředky dlouhodobé výuky venku.Praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu se zaměřením na konkrétní předměty (český a cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodopis, zeměpis).

Pozvánka PDF

cena: za občerstvení 120 Kč