Velikonoční ostrov

Helena a Pavel Nováčkovi

V úvodní prezentaci a přednášce Umíme se poučit z kolapsu civilizací? se dozvíme o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Civilizační kolaps si ukážeme na příkladu Velikonočního ostrova. Aktivity z programu můžete využít na přípravu tematického dne pro žáky 4.–7. tříd ZŠ, školu v přírodě nebo na pobytový program. Naplňuje průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pedagog obdrží metodické materiály k tématu.

cena: 800 Kč