Starší ročníky EDO

EDO 2015

fotogalerie vycházky a výlety, Den snů v živelné krajině; Besedy EDO
 
 

EDO 2014

fotogalerie vycházky a výletybesedy a jarmark

 

Záznamy besed EDO 25-27.4. 2014:
Stanislav Komárek: Vzdor v přírodě a ve společnosti | Jiří Sádlo: Negři a křídlatka | David Storch: Co dělat | Cyril Höschl: Bedřich Smetana – choroba a tvorba | Zdeněk Pinc: Sounáležitost a problém morální teologie ve 21. Století | Daniel Frynta: Stav Noemovy archy | Milena Bartlová: Dlouhodobě udržitelný vzdor českých husitů | Jiří Pehe: Jiří Pehe: Vzdor vůči nesmyslnosti je podstatou lidské svobody | Jmenuji se Drtikol: Jan Němec, Jiří Holna, Michal Macků | Václav Bělohradský: Vzdorující zástupy, povolné společnosti | Jiřina Šiklová: Má cenu vzdorovat nebo to vzdát? | Alternativní obrazy světa v politice

 

Záznamy Ekovečerů:
Zdeněk Sendler: Parky a zahrady – naše, pro vás, o nás, jejich, 28.1.2014
Jan Turek: Člověk v eneolitu, 25.2.2014
Lenka Křesadlová: Příběh krajinářského parku v okolí Nových Zámků 7.10.2014
Martin Reiner: Básník Ivan Blatný 18.11.2014

 

EDO 2020

Záznamy besed Ekologických dnů Olomouc na YouTube kanálu Sluňákova

EDO 2021

 

Záznamy z Ekovečerů

 

26.10. 2021 Krajina Hané a město Olomouc pod hrozbou sucha a horka

 

2.12. 2021 Kterak vérečci v Holomócu hnízdijó: Zoologická senzace roku?